Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
1.10.2023 19:35

KEMS813 Teollisuuden prosessit, 6 op

Kemian laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 3.12.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 17.9.13 - 3.12.13
Ilmoittautumisaika: 3.6.13 klo 0:00 - 3.12.13 klo 23:59
Opettaja(t): Roshan Budhathoki (roshan.budhathoki@outlook.com)
Jukka Konttinen
Laajuus: 6.0 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Kemian laitos (KEM)
Sisältö:

Tutustuttaa opiskelija suomalaisen teollisuuden tärkeimpiin prosesseihin, kuten metsäteollisuuden, perusmetallien valmistuksen ja kemian teollisuuden prosesseihin. Prosessiesimerkkien avulla tarkastellaan eri faaseissa kulkevia ainevirtoja ja muodostetaan prosessille ja sen osaprosesseille aine- ja energiataseita. Erityisesti selvitetään prosessien ympäristövaikutuksia ja energian käyttöä. Lisäksi käydään läpi prosessien kehitysmahdollisuuksia. Kurssiin kuuluu pakollinen harjoitustyö, joka tehdään taulukkolaskentaohjelmalla.

The students will be familiar with the major industrial processes and understand the different technical phases and units of the processes. The process examples are from the basic metal production industry, pulp and paper industry and chemical industry. The environmental, energy and development aspects of these processes will be addressed. Heat and material balances will be calculated for industrial processes. With these balances it is studied how different species and energy streams flow in the systems. A calculation exercise using spreadsheet software is included.

Osaamistavoitteet:

Teollisten prosessien tuntemus (perusmetallit, metsäteollisuus, kemia). Prosesseihin liittyvät energia-, ympäristö- ja kehitysnäkökulmat. Prosesseihin liittyvien taseiden laskeminen.

Objectives: Knowledge about Finnish industrial processes  (basic metals, forest industry, chemistry). Energy-, environment and development aspects of these processes. Balance calculations of industrial processes.

Esitiedot:

Kemian aineopinnot

Aikataulu:

17.9.2013 - 03.12.2013
 

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 20
ilm.aika: 3.6.2013 00:00 - 3.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem338ti17.9.201313:15-16:00KonttinenIntroduction, Iron & steel productionTapahtuman tiedot
2YlistöKem339ti24.9.201313:15-16:00KonttinenSteel, copper, preparing material balancesTapahtuman tiedot
3YlistöKem340ti1.10.201313:15-16:00KonttinenEnergy&environmental&development, preparing energy balancesTapahtuman tiedot
4YlistöKem341ti8.10.201313:15-16:00BudhathokiModel balance calculations (Ex. 1 - Ex. 3)Tapahtuman tiedot
5YlistöKem342ti15.10.201313:15-16:00KonttinenPulp&paper general & mechanical pulp & chemical pulpTapahtuman tiedot
6YlistöKem343ti22.10.201313:15-16:00KonttinenMid-course examTapahtuman tiedot
7YlistöKem444ti29.10.201313:15-16:00KonttinenChemical recovery cycle, paper machine, energyTapahtuman tiedot
8YlistöKem445ti5.11.201313:15-16:00KonttinenEnvironmental&development, thermochem. equilibrium, balance sheet exerciseTapahtuman tiedot
9YlistöKem446ti12.11.201313:15-16:00BudhathokiModel balance calculations (Ex. 4 - Ex. 7)Tapahtuman tiedot
10YlistöKem447ti19.11.201313:15-16:00BudhathokiModel balance calculations cont'dTapahtuman tiedot
11YlistöKem448ti26.11.201313:15-16:00KonttinenChemical industry, oil refining, plastics, other chem. processesTapahtuman tiedot
12YlistöKem349ti3.12.201313:15-16:00BudhathokiEnd of course exam, Final examTapahtuman tiedot