Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 17:48

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta, 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 17.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 21.12.18
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 17.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.1.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Maria-Elena Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Tohtorikoulutettava Hilkka Paldanius (hilkka.paldanius@jyu.fi)
Saija Peuronen (saija.r.peuronen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 77
Maksimi osallistujamäärä: 95 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma (MOKKA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelma (VIKKA)
Ajankohtaista:

Portfolio-työpajat: ilmoittaudu yhteen työpajaan lokakuussa ja yhteen marraskuussa.

Kurssin vastuuopettaja on Hilkka Paldanius (hilkka.a.paldanius@jyu.fi). Jos sinulla on kysyttävää kurssin suorittamisesta, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Kurssi on mahdollista tehdä itseopiskelupakettina - itseopiskelupaketti on ensisijaisesti tarjolla sivuaineopiskelijoille, tutkinto-ohjelman vaihtajille tai opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan suomenkieliseen opetukseen. Itseopiskelupaketin voi palauttaa joko syys- tai kevätlukukaudella. Palautuspäivät lukuvuonna 2018-2019: syksy, 7.12.; kevät 17.5. Jos haluat tehdä kurssin itseopiskelupakettina, ota yhteys vastuuopettajaan ja kerro samalla perustelut, miksi haluat tehdä kurssin itsenäisenä suorituksena.

Sisältö:Kurssilla tutustutaan monialaiselta kieliasiantuntijalta edellytettäviin tietoihin ja taitoihin sekä tutkimustiedon että työelämän näkökulmista. Tavoitteena on tutustua erityisesti diskurssintutkimuksen kenttään ja perehtyä siihen, mitä monialainen kieliasiantuntija osaa ja kuinka osaamisesta on hyötyä työelämässä. Kurssilla käynnistetään e-portfoliotyöskentely, joka jatkuu aineopinnoissa opintojaksolla MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus. Portfoliotyöskentelyssä opiskelija kokoaa osaamistaan, tietojaan ja taitojaan työportfolioon, josta laaditaan kurssin lopuksi sen hetkistä osaamista ja uratavoitteita kuvaava näyteportfolio.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, mitä monialainen kieliasiantuntija tekee ja osaa
• hahmottaa, minkälaisille aloille ja minkälaisiin tehtäviin monialaiset kieliasiantuntijat voivat sijoittua työelämässä
• ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen omien diskurssitaitojensa ja kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
• ymmärtää kielenkäyttöä ja sen vaihtelua osana sosiaalisia ja kulttuurisia käytänteitä
• osaa tarkastella kielellisiä valintoja ja niiden reunaehtoja ja seuraamuksia diskurssintutkimuksen näkökulmasta
• osaa luoda näyteportfolion ja kuvata siellä tähän mennessä karttunutta kokemustaan ja osaamistaan sekä alustavia työelämätavoitteitaan
• osaa portfoliossaan pohtia kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan ja kehittymistavoitteitaan sekä näihin pohjautuvia opintovalintojaan työelämäsuuntautumisen näkökulmasta
Suoritustavat:

Suositeltava suoritustapa: Kontaktiopetus (luennot, pari- ja ryhmäkeskustelut), ryhmätyöskentely, oppimistehtävät, e-portfolio. Vaihtoehtoinen suoritustapa: suomen- tai englanninkielinen itseopiskelupaketti.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös suomen- tai englanninkielisenä itseopiskelupakettina. Itseopiskelupaketille on joka lukuvuonna kaksi palautuspäivämäärää, yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella – päivämäärät päivitetään opetusohjelmaan. Monialainen kieliasiantuntija -kandidaattiohjelman opiskelijoille osallistuminen kontaktiopetukseen on suositeltava vaihtoehto; itseopiskelupaketti on suositeltava sivuaineopiskelijoille tai esimerkiksi tutkinto-ohjelman vaihtajille.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät (ryhmissä ja itsenäisesti), näyteportfolio (itsenäisesti), aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 % tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla ja osana itsenäisen suorituksen ohjepakettia.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 77, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 7.9.2018 09:00 - 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21137ma10.9.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
2MaA 21138ma17.9.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
3MaA 21139ma24.9.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
4MaA 21140ma1.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
5MaA 21144ma29.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
6MaA 21145ma5.11.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
7MaA 21146ma12.11.201810:15-12:00PaldaniusAlumnivierailuTapahtuman tiedot
8RUU D 104 Helena47ma19.11.201810:15-12:00PaldaniusTyöelämätavoitteet-työpajaTapahtuman tiedot
9MaA 21150ma10.12.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot

Portfolio marraskuu [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Portfolio, marraskuu ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 19.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20548ma26.11.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, marraskuu ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 19.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20648ma26.11.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, marraskuu ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 19.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20649ma3.12.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, marraskuu ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 19.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20549ma3.12.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot

Portfolio lokakuu [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Portfolio, lokakuu ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 30.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka41ma8.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, lokakuu ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 30.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka41ma8.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, lokakuu ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 30.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20542ma15.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, lokakuu ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 3.9.2018 09:00 - 30.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20642ma15.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot