Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:08

MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus, 5 op, Course offered in English!

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.2.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.3.19 - 29.4.19
Ilmoittautumisaika: 28.8.18 klo 12:00 - 23.2.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 23.2.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Sari Pietikäinen (sari.p.pietikainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Latinan kieli (KLS) (LAT), Master's Degree Programme in Applied Language Studies for the Changing Society (APPMP), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA)
Sisältö:Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmista, mukaan lukien kriittisen sosiolingvistiikan ja etnografian näkökulmat. Teemat liittyvät diskurssin, identiteetin, vallan ja yhteiskunnallisen muutoksen kysymyksiin. Kurssilla keskitytään kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiin lähestymistapoihin, käsitteisiin ja menetelmiin ja harjaannutetaan keskeisiä tutkimustaitoja: kriittistä ajattelua ja kirjoittamista, tieteellistä ongelmanratkaisukykyä ja tuotetun tiedon hyödyntämistä osana monialaista kieliasiantuntijuutta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää diskurssin roolin yhteiskunnallisissa kysymyksissä
• tuntee kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja, käsitteitä ja metodeja
• osaa hyödyntää kriittistä diskurssintutkimusta yhteiskunnallisesti relevanttien kysymysten tarkastelussa
• on harjaantunut tutkimustaidoissa ja kehittänyt ongelmaratkaisutaitojaan
Esitiedot:MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge.

Lisätiedot:

Kurssi järjestetään eri vuosina vaihtelevasti suomeksi tai englanniksi - tarkista tiedot opetusohjelmasta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät, projektityö, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 40
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 20511ma11.3.201910:15-14:00PietikäinenTapahtuman tiedot
2F 20512ma18.3.201910:15-14:00PietikäinenTapahtuman tiedot
3F 20513ma25.3.201910:15-14:00PietikäinenTapahtuman tiedot
4F 20514ma1.4.201910:15-14:00PietikäinenTapahtuman tiedot
5F 20515ma8.4.201910:15-14:00PietikäinenTapahtuman tiedot
6F 20518ma29.4.201910:15-14:00PietikäinenTapahtuman tiedot