Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:48

RUOA102 Klassrumsinteraktion, 2 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 21.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 21.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 26
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kurssilla harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa.
Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.
Osaamistavoitteet:Jakson suoritettuaan opettajaksi opiskeleva
-osaa kommunikoida sujuvasti
-aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa
-ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti
-hallitsee opetusviestinnän perusteet
-osaa soveltaa pragmatiikan teoriaa käytäntöön
Esitiedot:RUOP201 Uttal och samtal, RUOA200 Introduktion till pragmatik.
Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
C. Garlén och G. Sundberg (2008) Handbok i svenska som andraspråk (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan); A. V. Blomström& C. Persson: Muntlig interaktion : i akademiska sammanhang

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen vähintään 80 % opetuksesta.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 6, maksimi 15
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 21.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D215.137to13.9.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
2Ag D215.138to20.9.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
3Ag D215.139to27.9.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
4Ag D215.140to4.10.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
5Ag D215.141to11.10.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
6Ag D215.142to18.10.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
7Ag D215.144to1.11.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
8Ag D215.145to8.11.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
9Ag D215.146to15.11.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
10Ag D215.147to22.11.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
11Ag D215.148to29.11.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
12Ag D215.150to13.12.201808:15-09:45KautonenTapahtuman tiedot
ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 6, maksimi 15
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 21.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 3073ti15.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
2X 3083to17.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
3X 3074ti22.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
4X 3084to24.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
5X 3075ti29.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
6X 3085to31.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
7X 3076ti5.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
8X 3086to7.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
9X 3077ti12.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
10X 3087to14.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
11X 3078ti19.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
12X 3088to21.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot