Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.8

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.6.2018 13:21

YFIP120 Sosiologian johdanto, 5 op

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.9.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 13.9.11 - 9.11.11
Ilmoittautumisaika: 15.8.11 klo 0:00 - 15.9.11 klo 23:59
Opettaja(t): Riikka Aro (riikka.aro@jyu.fi)
Tuija Jartti (tuija.jartti@jyu.fi)
Terhi-Anna Wilska (terhi-anna.wilska@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 130
Organisaatiot:Sosiaalityö (YFI) (STO), Sosiologia (YFI) (SOS), Sukupuolentutkimus (YFI) (SPT), Yhteiskuntapolitiikka (YFI) (YKP), Yhteiskuntatiede (YFI) (YKT), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Sisältö:

Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiologian historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiologian keskeisistä teoriaperinteistä, nykysuuntauksista ja tutkimusmenetelmistä sekä tarkastellaan sosiologiaan kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiologian erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee pääpiirteissään sosiologian historiallisen kehityksen
  • Osaa kuvata sosiologian keskeisiä teorioita, käsitteitä, ja menetelmiä sekä tutkimuskohteita
  • Osaa hahmottaa sosiologian suhteen muihin juonteen sosiaalitieteisiin
Suoritustavat:Luennot ja kirjallisuus
Aikataulu:

Luento 1. periodi
13.9.-18.10.2011
ti 12-14 MaA 103 (ei luentoa ti 11.10.)
ke 12-14 MaA 103
Luentotentti: ke 19.10. klo 12-14 MaA 103
Uusintatentti: ke 9.11. klo 12-14 MaA 103

Kirjatentti tentitään erikseen, tentaattorit Riikka Aro ja Tuija Jartti.
Kirjatentti tentitään eTentissä, tenttimismahdollisuus alkaa lokakuussa ja kestää 4 kk (loka-tammikuu).

HUOM kirjatentin uusintatentti: kirjatenttiä voi tenttiä vielä toukokuun yleisenä tenttipäivänä pe 25.5., ilmoittautuminen Korpin tenttiin ilmoittautumisen kautta viimeistään kymmentä päivää ennen tenttiä

Kirjallisuus:

Giddens, A.: Sociology, 6.painos. Luvut 1-6, 9, 12, 16 ja 18

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Sosiologian johdanto [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 130, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 15.9.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 10MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 10337 - 42ti, ke13.9.2011 - 18.10.2011useitaWilska

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 95, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 15.9.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1MaA 10342ke19.10.201112:15-14:00Wilska
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 15.9.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1MaA 10345ke9.11.201112:15-14:00Wilska