Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.6.2023 12:58

KEMS813 Teollisuuden prosessit, 6 op

Kemian laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 3.12.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 17.9.13 - 3.12.13
Ilmoittautumisaika: 3.6.13 klo 0:00 - 3.12.13 klo 23:59
Opettaja(t): Roshan Budhathoki (roshan.budhathoki@outlook.com)
Jukka Konttinen
Laajuus: 6.0 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Kemian laitos (KEM)
Sisältö:

Tutustuttaa opiskelija suomalaisen teollisuuden tärkeimpiin prosesseihin, kuten metsäteollisuuden, perusmetallien valmistuksen ja kemian teollisuuden prosesseihin. Prosessiesimerkkien avulla tarkastellaan eri faaseissa kulkevia ainevirtoja ja muodostetaan prosessille ja sen osaprosesseille aine- ja energiataseita. Erityisesti selvitetään prosessien ympäristövaikutuksia ja energian käyttöä. Lisäksi käydään läpi prosessien kehitysmahdollisuuksia. Kurssiin kuuluu pakollinen harjoitustyö, joka tehdään taulukkolaskentaohjelmalla.

The students will be familiar with the major industrial processes and understand the different technical phases and units of the processes. The process examples are from the basic metal production industry, pulp and paper industry and chemical industry. The environmental, energy and development aspects of these processes will be addressed. Heat and material balances will be calculated for industrial processes. With these balances it is studied how different species and energy streams flow in the systems. A calculation exercise using spreadsheet software is included.

Osaamistavoitteet:

Teollisten prosessien tuntemus (perusmetallit, metsäteollisuus, kemia). Prosesseihin liittyvät energia-, ympäristö- ja kehitysnäkökulmat. Prosesseihin liittyvien taseiden laskeminen.

Objectives: Knowledge about Finnish industrial processes  (basic metals, forest industry, chemistry). Energy-, environment and development aspects of these processes. Balance calculations of industrial processes.

Esitiedot:

Kemian aineopinnot

Aikataulu:

17.9.2013 - 03.12.2013
 

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 20
ilm.aika: 3.6.2013 00:00 - 3.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12YlistöKem3, YlistöKem3, YlistöKem3, YlistöKem3, YlistöKem3, YlistöKem3, YlistöKem4, YlistöKem4, YlistöKem4, YlistöKem4, YlistöKem4, YlistöKem338 - 49ti17.9.2013 - 3.12.2013useitaKonttinen, BudhathokiIntroduction, Iron & steel production; Steel, copper, preparing material balances; Energy&environmental&development, preparing energy balances; Model balance calculations (Ex. 1 - Ex. 3); Pulp&paper general & mechanical pulp & chemical pulp; Mid-course exam; Chemical recovery cycle, paper machine, energy; Environmental&development, thermochem. equilibrium, balance sheet exercise; Model balance calculations (Ex. 4 - Ex. 7); Model balance calculations cont'd; Chemical industry, oil refining, plastics, other chem. processes; End of course exam, Final exam