Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2023 14:39

MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1, 6 - 7 op, syksy 2013 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/157221
Alkaa - päättyy: 16.9.13 - 4.12.13
Ilmoittautumisaika: 1.8.13 klo 0:00 - 31.12.13 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.8.2014 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Mikko Saarimäki
Tuntiopettaja(t): Eero Hakavuori (eero.hakavuori@gmail.com)
Riikka Kalmari (riikka.kalmari@gmail.com)
Hanna-Kaisa Karttunen
Yliopistonopettaja Anni Laitinen (anni.t.laitinen@jyu.fi)
Antti Lindberg
Laajuus: 6 - 7 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 223
Maksimi osallistujamäärä: 250
Sopii vielä: 27
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Matematiikka (MAT)
Ajankohtaista:Kurssi on syksystä 2013 alkaen pakollinen perusopinnoissa sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille.
Sisältö:Eukleideen avaruuden lineaarinen ja geometrinen struktuuri; aliavaruus, kanta, dimensio ja ortogonaalisuus. Lineaarinen yhtälöryhmä ja sen ratkaiseminen. Lineaarikuvaus ja vastaava matriisi. Determinantin perusominaisuudet.
Osaamistavoitteet:Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelijan tulee:
 • kyetä ratkaisemaan useamman muuttujan lineaarisia yhtälöryhmiä Gaussin ja Jordanin menetelmällä sekä analysoida ratkaisujoukkoja,
 • tuntea Eukleideen avaruuden lineaarinen rakenne, erityisesti aliavaruudet, lineaarikuvaukset, matriisit ja determinantti, sekä eri käsitteiden yhteydet toisiinsa,
 • tuntea lineaarinen riippumattomuus, kanta ja dimensio, pystyä selvittämään, onko annettu vektorijoukko lineaarisesti riippumaton, osata muodostaa annettuun aliavaruuteen kanta ja määrittää aliavaruuden dimensio,
 • osata käyttää Eukleideen avaruuden sisätulon antamaa geometrista rakennetta, muodostaa annettuun aliavaruuteen ortonormaali kanta Gramin ja Schmidtin ortogonalisointimenetelmällä sekä laskea vektorin ortogonaalinen projektio aliavaruudelle,
 • osata keskeisten käsitteiden määritelmät sekä tarvittaessa pystyä tuottamaan todistuksia lineaarialgebran perustuloksia koskeville väitteille.
Esitiedot:Lukion pitkä oppimäärä sekä MATP101 Johdatus matematiikkaan (rinnakkain).
Ilmoittautuminen:Korpissa.
Valintamenettely:Kaikki mukaan.
Opetusmuodot:Perusluentoja 44 sekä täydennystä ja kertausta 10 h. Pienryhmäohjauksia 22 h, joissa ratkotaan opastetusti luentoihin liittyviä esimerkkitehtäviä. Harjoituksia 22 h, joissa käydään läpi ennalta ratkottavaksi annettuja kotitehtäviä.
Suoritustavat:Harjoitukset, 2 kirjallista tehtävää, 2 välikoetta. Tai loppukoe. Tarkemmin kurssioppaassa, ks. kotisivu.
Kurssin työmäärä:Kontaktiopetusta 98 h:
 • Luennot 11 × 4 h = 44 h
 • Kertaus ja täydennys 10 h
 • Ohjaukset 11 × 2 h = 22 h
 • Harjoitukset 11 × 2 h = 22 h.

Välikokeet: 2 × 4 h = 8 h.

Itsenäistä työtä 104 h:

 • Viikottain 11 × 8 h = 88 h
 • Välikoevalmistautumiset 2 × 8 h = 16 h.

Yhteensä 210 h.

Aikataulu:Luennot 54 h (12 viikkoa), alkaen ma 16.9. klo 9-12, sen jälkeen ma 10-12, ti 12-14 ja neljästi ke 14-16. Pienryhmäohjaukset torstaisin ja harjoitukset maanantaisin (useita ryhmiä).
Kirjallisuus:Mikko Saarimäki: Vektorilaskentaa euklidisissa avaruuksissa (luentomoniste 2012, myynti: KampusKirja);
Oheiskirjallisuutta:
Purmonen: Lineaarinen algebra ja geometria 1 (luentomoniste 2009);
Grossman: Elementary linear algebra;
Lay: Linear algebra and its applications;
Leon: Linear algebra with applications.
Yhteystiedot:Mikko Saarimäki, huone MaD365, puh. 040 8053448, s-posti mikko.m.saarimaki@jyu.fi.
Avainsanat:Eukleideen avaruus, vektoriavaruus, lineaarikuvaus, matriisi, determinantti, sisätuloavaruus

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

LuentoMa [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 223, maksimi 250
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 10238 - 49ma16.9.2013 - 2.12.2013useitaSaarimäki
LuentoTi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 223, maksimi 250
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 10238 - 48ti17.9.2013 - 26.11.2013useitaSaarimäki
LuentoKe [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 223, maksimi 250
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 4MaA 102, MaA 102, MaA 102, MaA 10240 - 46ke2.10.2013 - 13.11.2013useitaSaarimäki

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohry1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 24538 - 48to19.9.2013 - 28.11.2013useitaLindberg
Ohry2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 30238 - 48to19.9.2013 - 28.11.2013useitaSaarimäki
Ohry3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaA 104, MaD 24538 - 48to19.9.2013 - 28.11.2013useitaLindberg
Ohry4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, -, MaD 38138 - 48to19.9.2013 - 28.11.2013useitaSaarimäkiHuoneessa MaD346
Ohry5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 355, MaD 355, MaD 355, MaD 355, MaD 355, MaD 355, MaD 355, MaD 355, MaD 355, -, MaD 35538 - 48to19.9.2013 - 28.11.2013useitaSaarimäkiHuoneessa MaD346

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harry1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 38039 - 49ma23.9.2013 - 2.12.2013useitaHakavuori
Harry2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 38139 - 49ma23.9.2013 - 2.12.2013useitaKarttunen
Harry3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 38139 - 49ma23.9.2013 - 2.12.2013useitaKalmari
Harry4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 302, MaD 30239 - 49ma23.9.2013 - 2.12.2013useitaLaitinen
Harry5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 38139 - 49ma23.9.2013 - 2.12.2013useitaSaarimäki
Harry6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 302, MaD 380, MaD 380, MaD 245, MaD 245, MaD 202, MaD 20239 - 49ma23.9.2013 - 2.12.2013useitaKalmari
Harry7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 381, MaD 38139 - 49ma23.9.2013 - 2.12.2013useitaSaarimäki