Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.10.2021 16:14

MATA125 Matriisilaskenta, 4 op, kevät 2014 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.14 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/157223
Alkaa - päättyy: 18.3.14 - 21.5.14
Ilmoittautumisaika: 1.8.13 klo 0:00 - 31.5.14 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.12.2014 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Mikko Saarimäki
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 49
Maksimi osallistujamäärä: 35 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Matematiikka (MAT)
Ajankohtaista:Huom.: Kurssin ajat on muutettu aikaisemmista ja oppaassa ilmoitetuista.
Sisältö:Kompleksinen vektoriavaruus ja sisätulo. Ominaisarvoteorian kertaus. Lineaarikuvauksen ja vastaavan matriisin adjungaatti, itseadjungoituvuus ja normaalius. Matriisin diagonalisoituvuus, spektraaliesitys, definiittisyys ja neliöjuuri. LU-, QR-, polaari- ja singulaariarvohajotelmat. Matriisinormi ja ominaisarvojen sijainti. Iteratiivisia menetelmiä yhtälöryhmien ja ominaisarvojen ratkaisemiseen.
Osaamistavoitteet:Tutustutaan abstrakteihin reaalisiin ja kompleksisiin vektoriavaruuksiin, niiden välisiin lineaarikuvauksiin ja erityisesti matriisien käyttöön lineaarikuvausten analysoinnissa. Kurssien LAG1 ja LAG2 tietoja täydennetään kompleksisella sisätulolla ja ominaisarvoteorialla ja jatketaan erilaisilla matriisihajotelmilla sekä matriisien ominaisuusluokitteluilla. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijan tulee osata
- selvittää neliömatriisin diagonalisoituvuus ja määrätä spektraaliesitys,
- selvittää erilaisia matriisien hajotelmia (kuten LU-, QR-, polaari- ja singulaariarvo-),
- selvittää neliömatriisin definiittisyystyyppi ja neliöjuuri,
- käyttää matriisin adjungaattia ja selvittää neliömatriisin unitaarinen diagonalisoituvuus,
- laskea erilaisia matriisinormeja ja arvioida ominaisarvojen sijaintia kompleksitasossa,
- käyttää perustellusti yksinkertaisimpia iterointimenetelmiä.
Esitiedot:Lineaarinen algebra ja geometria 1 ja 2 välttämättömät. Algebra on eduksi. Kompleksilukujen perusasiat hyvä tietää.
Ilmoittautuminen:Korpissa.
Valintamenettely:Kaikki mukaan.
Opetusmuodot:Luentoja n. 28 h ja harjoituksia n. 14 h.
Suoritustavat:Harjoitukset ja loppukoe.
Kurssin työmäärä:Kontaktiopetuksen 42 h lisäksi n. 68 h itsenäistä opiskelua, yhteensä n. 110 h.
Aikataulu:Keväällä 2014, 4. opintojaksolla. Luennot ma ja ti 10-12 alkaen ma 17.3.
Kirjallisuus:Barnett: Matrices: methods and applications,
Golub & Van Loan: Matrix computations,
Horn & Johnson: Matrix analysis,
Lancaster & Tismenetsky: The theory of matrices,
Olver & Shakiban: Applied linear algebra.
Yhteystiedot:Mikko Saarimäki, huone MaD365, mikko.m.saarimaki@jyu.fi
Avainsanat:matriisiteoria, matriisilaskenta, lineaarikuvaus</p>

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento Ti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 49, maksimi 35
ilm.aika: 18.3.2014 00:00 - 13.5.2014 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 38012 - 19ti18.3.2014 - 6.5.2014useitaSaarimäki
Luento To [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 49, maksimi 35
ilm.aika: 20.3.2014 00:00 - 15.5.2014 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 302, MaD 38012 - 19to, ke20.3.2014 - 8.5.2014useitaSaarimäki

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2013 00:00 - 31.5.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 38013 - 20ti25.3.2014 - 13.5.2014useitaSaarimäki