Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 10:41

MATA151 Lukuteoria 1, 4 op, kevät2014 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.3.14 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/157454
Alkaa - päättyy: 15.1.14 - 12.3.14
Ilmoittautumisaika: 15.8.13 klo 0:00 - 12.3.14 klo 23:59
Opettaja(t): Koulutussuunnittelija Päivi Lammi (paivi.e.lammi@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Yliopistonlehtori Aapo Kauranen (aapo.p.kauranen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 49
Maksimi osallistujamäärä: 150
Sopii vielä: 101
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Matematiikka (MAT)
Sisältö:Kurssilla käsitellään lukuteorian alkeita mm. lukujärjestelmiä, alkulukuteoriaa ja jaollisuutta.

Kurssi korvaa Lukuteorian alkeet kurssin MAT0913.

Osaamistavoitteet:- osaa tarkastella kokonaislukujen jaollisuutta
- osaa käyttää kongruenssia jaollisuustarkasteluissa
- osaa aloittaa uuden yksinkertaisen lukuteorian ongelman tarkastelun
ilman esimerkkiä
- tietää, että olennainen osa matematiikkaa on tutkiminen, konjektuurien
tekeminen ja todistaminen
Opetusmuodot:luennot 28 h, harjoitukset 14 h
Suoritustavat:Harjoituksia, kirjallisia tehtäviä ja loppukoe. Tai pelkkä tentti.
Kurssin työmäärä:Luennot (7x4h) =28h
Harjoitukset (7x2h) =14h
Viikottainen itsenäinen työskentely (7x6h) =42h
Kirjallisiin vastaaminen (2x5h) =10h
Loppukokeeseen valmistautuminen (1x8h) =8h
Loppukokeen tekeminen (1x4h) =4h
Yhteensä 106h
1op vastaa n. 26,5h kokonaistyöskentelyä, joten 4op vastaa 106h työtä.
Aikataulu:Luennot 28 h 14.1. alkaen ti ja to 8-10
Kirjallisuus:Tuominen, Heli: Lukuteorian alkeet (sähköinen luentomoniste, linkki kurssin sivulla). Lisälukemiseksi käy Nevanlinna: Lukuteorian alkeet (luentomoniste)

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

LuentoTi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 48, maksimi 50
ilm.aika: 15.8.2013 00:00 - 12.3.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 2023 - 9ti14.1.2014 - 25.2.2014useitaLammi
LuentoTo [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 48, maksimi 50
ilm.aika: 15.8.2013 00:00 - 12.3.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 202, MaD 2023 - 9to16.1.2014 - 27.2.2014useitaLammi

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harry 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 30
ilm.aika: 15.8.2013 00:00 - 12.3.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 380, MaD 2024 - 10ke, ti22.1.2014 - 4.3.2014useitaLammi
Harry 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 20
ilm.aika: 15.8.2013 00:00 - 12.3.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 245, MaD 2024 - 10ke, ti22.1.2014 - 4.3.2014useitaKauranen