Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 07:13

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Sirpa Kannasoja (sirpa.kannasoja@jyu.fi)
Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
John Pajunen (john.pajunen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 170
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan kriittisen ajattelun luonteeseen, ja tarkastellaan retoriikan, argumentaation ja logiikan keskeisiä käsitteitä sekä niiden taustalla olevia ajattelutapoja. Kurssilla harjaannutaan tieteellisessä kommunikaatiossa. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat tekstin ja puheen tulkinta-, analysointi- ja arviointitaidot sekä kirjallisen ja suullisen kommunikaation taidot.

Kurssilla verkkoluennot (luentopäiväkirja) ja pienryhmätyöskentelyä oppiainekohtaissa harjoitusryhmissä. Pienryhmätyöskentely tehdään  sen oppiaineen mukaan, josta opiskelija on suorittanut johdantokurssin.

OPPIAINEKOHTAISET HARJOITUSRYHMÄT

Sosiaalityön käytäntö 1 (sosiaalityö)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan käytännön toimintaa sekä kirjoittamaan tieteellisiä muotoseikkoja noudattavan esseen havaintojensa pohjalta.
Sisältö: Opiskelijat hankkivat itselleen tutustumispaikan. Tutustumisjakso kestää 10 työpäivää kahden viikon aikana.
Suoritustavat: Non-stop verkkoharjoitusryhmä Optimassa, tutustumisjakso ja kirjallinen raportti.

Sosiologisen analyysin harjoitukset (sosiologia)
Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoitusprosessin, eli osaa kirjoittaa esseen, jossa tyyli ja muotoseikat noudattavat oman tieteenalan vaatimuksia. Opiskelija osaa myös arvioida muiden tekstejä sekä antaa ja vastaanottaa kriittistä palautetta.
Sisältö: Kirjoitusharjoituksissa laaditaan omaan oppiaineeseen liittyvä, aiheeltaan vapaavalintainen harjoitustyö ja keskustellaan siitä ryhmässä. Tekstin tuottaminen tapahtuu prosessikirjoittamisena niin, että teksti kehittyy kurssin aikana vaiheittain ja kirjoittaja hyödyntää ryhmässä saamaansa palautetta. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä argumentaatiota, ilmaisutapaa sekä muodollisia käytäntöjä, kuten oikeaoppisia viittauksia ja lähdeluettelon laatimista. Opettaja tapaa opiskelijat verkon välityksellä kuudessa pienryhmäistunnossa ennen lopullisten töiden käsittelyä. Kurssiin kuuluu myös seminaarityöskentelyn harjoittelua, mm. opponointia. Kaikki ryhmätyöskentely kurssilla tapahtuu verkossa.
Suoritustavat: Verkkoseminaari, jonka aloitus 26.10.2015 klo 18.00. Tämän jälkeen non-stop verkkoseminaari tarpeen mukaan.

Yhteiskuntapoliittisen analyysin harjoitukset (yhteiskuntapolitiikka)
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoitusprosessin, eli osaa kirjoittaa esseen, jossa tyyli ja muotoseikat noudattavat oman tieteenalan vaatimuksia. Opiskelija osaa myös arvioida muiden tekstejä sekä antaa ja vastaanottaa kriittistä palautetta.
Sisältö: Kirjoitusharjoituksissa laaditaan omaan oppiaineeseen liittyvä, aiheeltaan vapaavalintainen essee ja keskustellaan siitä ryhmässä. Tekstin tuottaminen tapahtuu prosessikirjoittamisena niin, että teksti kehittyy kurssin aikana vaiheittain ja kirjoittaja hyödyntää ryhmässä saamaansa palautetta. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä argumentaatiota, ilmaisutapaa sekä muodollisia käytäntöjä, kuten oikeaoppiset viittaukset ja lähdeluettelon laatiminen.
Suoritustavat: Non-stop verkkoseminaari.

Poliittisen analyysin harjoitukset (valtio-oppi)
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii analysoimaan itsenäisesti alan tutkimusta hyväksi käyttäen poliittisen puheen, tekstin tai kuvan ajankohtaisia tai vanhempia käyttötapoja.
Sisältö: Perehtyminen poliittisen ajattelun ja retoriikan tutkimuksen suuntauksiin ja toteutustapoihin sekä näiden soveltamiseen esimerkkitapauksisiin poliittisten kiistakysymyksistä.
Suoritustavat: Verkkoharjoitukset marraskuusta 2015 alkaen.

Filosofia: argumentaatioharjoitukset (filosofia)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii filosofialle keskeiset argumentaatiotaidot sekä suullisessa että kirjallisessa esittämismuodossa.
Sisältö: Jakso sisältää argumenttien analysointia, arviointia ja oman argumentin muodostamista, puolustamista ja hiomista.
Suoritustavat: Verkkoharjoitukset marraskuusta 2015 alkaen ja tammikuusta 2016 alkaen.
Kirjallisuus: Baggini, J. & P.S. Fosl (2010): The philosopher's toolkit : A compendium of philosophical concepts and methods (2. ed. ed.). Oxford: Wiley-Blackwell. (Löytyy myös suomenkielisenä.)

 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee argumentaation ja retoriikan perusteet sekä kykenee soveltamaan opintojakson tietoainesta kriittisen ajattelun ja oman perustelutaitonsa kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tieteellisen kommunikaation perusteet.

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Verkkoluennot, joista laaditaan luentopäiväkirja sekä oppiainekohtaiset harjoitukset eri suoritustavoin

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta: kaikille yhteisistä verkkoluennoista ja niihin liittyvän luentopäiväkirjan kirjoittaminen sekä osallistumisesta oppiainekohtaisiin harjoituksiin. 
Ilmoittaudu alla sen oppiaineen harjoitusryhmään, josta olet suorittanut perusopintojen johdantojakson.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

 

Kirjallisuus:

Eemeren, Grootendorst & Henkemans (2002): Argumentation. Analysis, evaluation, presentation. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2008. Kirjallisuus korvautuu verkkoluennoilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 14 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkoharjoitukset valtio-opin ja filosofian opiskelijoille, syksy 2015 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 3.11.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7-45 - 51ti3.11.2015 - 15.12.2015useita-
Sosiologian opiskelijoiden verkkoseminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 31.7.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2-45 - 2ma, pe2.11.2015 - 15.1.2016useitaNieminen
Sosiaalityön harjoitteluryhmä, non-stop [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 31.7.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-31la1.8.201500:00-00:00KannasojaNon-stop ryhmä 1.8.2015 alkaen.
Yhteiskuntapolitiikan harjoitteluryhmä verkossa, non-stop [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 31.7.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-31la1.8.201500:00-00:00MatilainenNon-stop verkkoseminaari.
Verkkoharjoitukset valtio-opin ja filosofian opiskelijoille, kevät 2016, ryhmä I [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 50
ilm.aika: 11.1.2016 00:00 - 1.2.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-5ke3.2.201617:30-19:30KuhmonenHarjoitusten ensimmäinen connect-istunto, jossa sovitaan jatkotapaamisten ajankohdat.
Verkkoharjoitukset valtio-opin ja filosofian opiskelijoille, kevät 2016, ryhmä II [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 50
ilm.aika: 11.3.2016 00:00 - 30.3.2016 17:30
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-13ke30.3.201617:30-19:30KuhmonenHarjoitusten ensimmäinen connect-istunto, jossa sovitaan jatkotapaamisten ajankohdat.