Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.8

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.6.2018 13:18

TIES468 Koulutusteknologian projektiopinnot, 10 op, syksy 2016 [kotisivu]

Tietotekniikka (TIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.8.16 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/kprojekti/
Alkaa - päättyy: 1.9.16 - 16.12.16
Ilmoittautumisaika: 27.5.16 klo 0:00 - 24.8.16 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 29.8.2016 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 10.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 4
Maksimi osallistujamäärä: 10 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Ajankohtaista:

Lukuvuonna 2016-2017 Koulutusteknologian projektiopinnot järjestetään lähtökohtaisesti sekä syys- että kevätlukukaudella, jos molemmille lukukausille löytyy riittävästi osallistujia. Tämä Korpin kurssitoteutus kartoittaa osallistujat syksyn 2016 projektikurssille.

Sisältö:

Koulutusteknologian projektiopinnot on suunnattu tietotekniikan laitoksen Koulutusteknologian maisteriohjelman/suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

Koulutusteknologian projektissa opiskelija saa käsityksen koulutusteknologian aihealueen projektista, sen läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä tai oppimistehtäviä laajempien töiden määrittelystä, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta.

Kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn projektin tietylle tilaajalle. Tarvittaessa projektiryhmiä muodostetaan useampia.

Koulutusteknologian projektin aihe voi olla esimerkiksi joku laaja kartoitus-, selvitys- tai suunnittelutyö koulutusteknologian kentältä. Projekti voi sisältää myös koulutusteknologian aihealueen ohjelmistokehitystä, mutta se ei ole vaatimuksena projektin aiheelle.

Osaamistavoitteet:

Hyvä osaaminen kurssikuvauksessa mainituilla osa-alueilla (projektityöskentely eri osa-alueineen).

Esitiedot:

Suositeltavina esitietoina ovat Koulutusteknologian maisteriohjelmaan suuntaavat pääaineopinnot:

  • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
  • TIEA218 Web-sovellukset, 5 op
Ilmoittautuminen:

Korpissa 24.8.2016 mennessä. Täytä ilmoittautumisen yhteydessä Korpissa myös kyselylomake.

Kaikki kurssille ilmoittautuneet eivät välttämättä pääse kurssille mukaan. Lopulliseen kurssille valintaan vaikuttavat opiskelijoiden esitiedot, muodostettavien projektiryhmien määrä sekä opiskelijan mahdollisuudet sitoutua viikoittaiseen säännölliseen työskentelyyn Agoralla. Lopulliset valinnat kurssille tehdään kurssin opettajan toimesta 29.8.2016 mennessä.

 

 

Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn Agoralla. Kurssia ei voi suorittaa etäopiskeluna.

Kurssin työmäärä:

Projektityöskentelyä noin 270 tuntia (keskimäärin noin 20 tuntia per viikko).
 

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 5
ilm.aika: 27.5.2016 00:00 - 24.8.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 3Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone), Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone), Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)35 - 39to, ke, ti1.9.2016 - 27.9.2016useitaEkonojaAloitustapaaminen; Projektiluento, pitäjänä Jukka-Pekka Santanen; Viestinnän ohjaustapaaminen