Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 07:25

TIES4680 Koulutusteknologian projekti, 10 op [kotisivu]

Tietotekniikka (TIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.12.17 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/kprojekti/
Alkaa - päättyy: 15.1.18 - 31.5.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 10.12.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 17.12.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 4
Maksimi osallistujamäärä: 10 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Sisältö:

Koulutusteknologian projektissa opiskelija saa käsityksen koulutusteknologian aihealueen projektista, sen läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä tai oppimistehtäviä laajempien töiden määrittelystä, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta.

Kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn projektin tietylle tilaajalle. Tarvittaessa projektiryhmiä muodostetaan useampia.

Koulutusteknologian projektin aihe voi olla esimerkiksi joku laaja kartoitus-, selvitys- tai suunnittelutyö koulutusteknologian kentältä. Projekti voi sisältää myös koulutusteknologian aihealueen ohjelmistokehitystä, mutta se ei ole vaatimuksena projektin aiheelle.

Koulutusteknologian projekti on suunnattu Koulutusteknologian opintosuunnan maisteriopiskelijoille.

Osaamistavoitteet:Hyvä osaaminen kurssin sisältökuvauksessa mainituilla osa-alueilla (projektityöskentely eri osa-alueineen).
Esitiedot:

Esitietoina ovat seuraavat Koulutusteknologian opintosuuntaan suuntaavat pääaineopinnot tai vastaavat tiedot:

  • TIEP161 Opetusteknologia 3 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä 5 op

Myös opettajan pedagogiset opinnot olisi hyvä olla suoritettuna ennen projektia.

Ilmoittautuminen:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi vastaa Korpissa olevaan kyselyyn. Kyselyn vastauksia käytetään mm. projektiryhmiä ja -aiheita valittaessa.

Valintamenettely:

Kaikki kurssille ilmoittautuneet eivät välttämättä pääse kurssille mukaan. Lopulliseen kurssille valintaan vaikuttavat opiskelijoiden esitiedot, muodostettavien projektiryhmien määrä sekä opiskelijan mahdollisuudet sitoutua viikoittaiseen säännölliseen työskentelyyn Agoralla. Lopulliset valinnat kurssille tehdään kurssin opettajan toimesta 18.12.2017 mennessä.

Suoritustavat:Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn Jyväskylässä Agoralla ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Projektityöskentelyn kokonaismäärä on noin 270 tuntia (keskimäärin noin 15-20 tuntia per viikko). Kurssia ei voi suorittaa etäopiskeluna.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin arvosana määräytyy projektityöskentelyn onnistumisen perusteella.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjauskerrat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 5
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 10.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)3to18.1.201814:15-16:00EkonojaAloitustapaaminen