Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:28

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.4.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.3.18 - 6.4.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 6.4.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Panu Halme (panu.halme@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 61
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssi koostuu neljästä teemallisesta kokonaisuudesta. 1) Mitä ovat luonnonvarat? Luennoilla käsitellään elollisia ja elottomia, uusiutuvia ja uusiutumattomia, aineellisia ja aineettomia luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluita sekä näiden suhdetta luonnon monimuotoisuuteen. 2) Kestävyyden ja kestävän kehityksen aatehistoria, keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä kansainväliset ja kansalliset instituutiot, sopimukset, hallinta ja politiikka. Luennoilla syvennytään lisäksi ekologiseen, taloudelliseen sekä yhteiskunnalliseen kestävyyteen. 3) Mittaaminen ja seuranta. Käydään läpi YK:n kestävän kehityksen mittaamisen kriteerit. Luennoilla perehdytään siihen kuinka luonnonvarojen hyödyntäminen ihmisentarpeisiin heikentää elinympäristöjen tilaa ja kuinka näitä asioita mitataan. 4) Luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Tämän kurssin viimeinen osa pohjustaa kaikille yhteisillä asioilla kolmea kurssia joissa keskitytään yksityiskohtaisemmin kalatalouteen, vesistöjen- ja terrestristen alueiden luonnonvaroihin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä luonnonvarat ovat sekä luokitella niitä yleisesti käytettyihin luonnonvarojen kategorioihin. Opiskelija osaa kuvata kestävyyden sekä kestävän kehityksen eri osa-alueita ja hahmottaa niiden sijoittumisen kansainväliseen sekä kansalliseen ympäristön ja kestävän kehityksen hallintaan. Opiskelija osaa kertoa keskeisten kotimaisten toimijoiden rooleista kestävän kehityksen hallinnassa. Opiskelijalla on perusymmärrys luonnonvarojen käytön aiheuttamista kestävyysongelmista sekä haittojen ja hyötyjen mittaamisesta ja seurannasta. Hän pystyy kuvaamaan uusiutuvien luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja ymmärtää luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Opiskelijalla on valmius perehtyä syvällisemmin eri ekosysteemityyppien luonnonvarojen tuotantoon.
Suoritustavat:Luentoja, Keskusteluita, Oppimistehtäviä/Lukupaketti, kuulustelu (tentti tai muu suoritustapa).

Avoin yliopisto
Kontaktiopetusta (verkossa) ja kirjallisia tehtäviä
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja kuulustelu.

Avoin yliopisto
Arvioidaan kirjallisten töiden perusteella

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 61, maksimi 70
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 9YAA305, YAA305, YAA305, YAA305, YAA305, YAA305, YAA 303, YAA305, FYS310 - 15ma, ke, pe5.3.2018 - 13.4.2018useitaKataja-aho, Kotiaho, Halme, Marjomäki

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 23
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA30512ma19.3.201812:15-14:00Halme
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 23
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAB31012ti20.3.201814:15-16:00Halme
Harjoitusryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 23
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAB31012ti20.3.201816:15-18:00Halme
Harjoitusryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 1, maksimi 15
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 6.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAB31012ti20.3.201818:15-20:00Halme

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Halme, Kataja-aho, Kotiaho, Marjomäki

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]