Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:44

WETA104 Limnologian ja kalatalouden tutkimusmenetelmät, 8 op [kotisivu]

Akvaattiset tieteet (BIO)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.8.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/215361
Alkaa - päättyy: 21.8.17 - 22.9.17
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 6.8.17 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Johanna Salmelin (johanna.salmelin@gmail.com)
Pauliina Salmi (pauliina.u.m.salmi@jyu.fi)
Tutkijatohtori Jukka Syrjänen (jukka.t.syrjanen@jyu.fi)
Laajuus: 8 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Akvaattiset tieteet (BIO) (WET), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK)
Ajankohtaista:Kurssi on käytännössä joka päivä klo 8-16, vaikka korppiin ei olisi joka päivälle toimintaa merkittykään. Se johtuu siitä, että olemme maastossa eikä näille päiville ole siksi välttämättä tehty salivarauksia. Älä siis varaa ko. jaksolle muuta opiskelua tai suunnittele viikonloppua pidempiä lomamatkoja. Läsnäolo on pakollista koko jakson ajan. Pakollisista poissaoloista tulee sopia opettajien kanssa etukäteen. Joinakin päivinä tulee varautua myös iltatöihin.
Sisältö:Vesistötieteiden kenttätutkimusmenetelmät, vesieliöiden ylläpito ja käsittely laboratoriossa, kokeellinen tutkimus, tilastollinen data-analyysi, tutkimuksen etiikka, mittauksen tarkkuus ja täsmällisyys, työturvallisuus.
Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija tuntee akvaattisten tieteiden kenttä- ja laboratoriotutkimuksen tyypilliset menetelmät: osaa käyttää mitta- ja näytteenkeruukalustoa, tuntee kaluston mittaustarkkuuteen ja -täsmällisyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät, osaa noudattaa alan työturvallisuusnormeja, osaa arvioida menetelmien käyttöön liittyvät resurssitarpeet ja raportoida yksinkertaisen tutkimuksen yleisen tieteellisen konvention mukaisesti käyttäen tietotekniikan perusvälineitä. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä ja noudattaa sovittuja aikatauluja. Opiskelija osaa kytkeä oppimansa käytännön taidot aiemmilla akvaattisten tieteiden kursseilla oppimaansa vesien luonnonilmiöitä koskevaan teoriaan.

Esitiedot:

BIOP302/BIOP104 JA WETA503 JA tilastotieteen opintojakso

Suoritustavat:Tentti ja harjoitustyö, josta tehdään kirjallinen raportti ja esitelmä.
Kirjallisuus:Böhling & Rahikainen (toim.)1999: Kalataloustarkkailu - Periaatteet ja menetelmät. Riistan- ja kalantutkimus. Koli 1995: Suomen kalaopas. WSOY. Raitaniemi et al. 2000: Kalojen iän ja kasvun määritys. Riistan- ja kalantutkimus.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 8Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-191, Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-191, Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-191, Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-191, YAB310, YAB310, Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-191, Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-19134 - 37ma, ti, ke, to21.8.2017 - 12.9.2017useitaHämäläinen, Pirhonen

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 5YAA204, YAA204, YAA204, YAA204, YAA20435 - 38pe, ma, ti, ke, to1.9.2017 - 21.9.2017useitaPirhonen

Harjoitustyö [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitustyö 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 18YAB324, YAB324, YAB324, YAB324, YAB324, YAB320, YAB324, -, YAB324, YAB324, YAB324, YAB324, YAB324, YAA20434 - 38ma, ti, ke, to, pe21.8.2017 - 18.9.2017useitaHämäläinen, Marjomäki, PirhonenKonneveden tutkimusasema

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Rästitentti 15.12.2017 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 31.10.2017 00:00 - 12.12.2017 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-50pe15.12.201708:00-12:00Pirhonen

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA30538to21.9.201713:00-16:00Pirhonen

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2YAB310, YAB31039 - 42to, pe28.9.2017 - 20.10.2017useitaPirhonen