Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 20:04

CMBS1103 Rakennebiologia, 4 op [kotisivu]

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.1.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/en/courses/215587
Alkaa - päättyy: 2.10.17 - 11.1.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 11.1.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Professori Perttu Permi (perttu.permi@jyu.fi)
Pekka Postila (pekka.a.postila@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 32
Maksimi osallistujamäärä: 35 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (CMB)
Sisältö:

Kurssilla käsitellään proteiinien rakennetta, laskostumista ja dynamiikkaa. Kurssilla käydään läpi perusperiaatteet biologisten makromolekyylien röntgenkristallografiasta, NMR-spektroskopiasta ja elektronimikroskopiaan perustuvasta rakennemäärityksestä. Erityisesti opetellaan, miten julkaistua eri tekniikoilla saatua rakenneinformaatiota voidaan käyttää hyväksi rakennemallien tulkinnassa.

Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan, opiskelija ymmärtää:
- proteiinien rakenteen vaikutuksen solun toimintaan
- proteiinien rakennemääritysmenetelmien periaatteet
- kuinka proteiinirakenteita voidaan hyödyntää solu- ja molekyylibiologian, biokemian jne, tutkimuksessa
Suoritustavat:Ohjatut harjoitukset
Koko ryhmän tutkiva työskentely jaksot
Tutkimusprojekti, jossa hyödynnetään kirjallisuutta ja proteiinien rakenteita. Ryhmätyöskentelyssä läsnäolo on pakollinen.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssilla annettu materiaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Yksilöharjoitukset, ryhmäharjoitukset, kirjallinen raportti

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, maksimi 35
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 11.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 10YlistöKem1, YAB312, YNC 121, FYS3, YNC 121, YAB312, YNC 121, YAB312, YNC 121, YAB31243 - 47ti, to24.10.2017 - 23.11.2017useitaPermi, IhalainenX-ray scattering

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Modelling demo [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 35
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 11.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA20448to30.11.201716:00-18:00Postila

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 11.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 6YAA204, YAA204, YAA204, YAA204, YAA20443 - 47pe27.10.2017 - 24.11.2017useitaPermi, Ylänne