Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:52

MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus, 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.11.17 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 15.12.17
Ilmoittautumisaika: 13.8.17 klo 0:00 - 1.11.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 16.10.2017 - 23.10.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 9.10.2017 klo 23:50 mennessä.
Opettaja(t): Professori Sari Pietikäinen (sari.p.pietikainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA)
Sisältö:Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmista, mukaan lukien kriittisen sosiolingvistiikan ja etnografian näkökulmat. Teemat liittyvät diskurssin, identiteetin, vallan ja yhteiskunnallisen muutoksen kysymyksiin. Kurssilla keskitytään kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiin lähestymistapoihin, käsitteisiin ja menetelmiin ja harjaannutetaan keskeisiä tutkimustaitoja: kriittistä ajattelua ja kirjoittamista, tieteellistä ongelmanratkaisukykyä ja tuotetun tiedon hyödyntämistä osana monialaista kieliasiantuntijuutta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää diskurssin roolin yhteiskunnallisissa kysymyksissä
• tuntee kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja, käsitteitä ja metodeja
• osaa hyödyntää kriittistä diskurssintutkimusta yhteiskunnallisesti relevanttien kysymysten tarkastelussa
• on harjaantunut tutkimustaidoissa ja kehittänyt ongelmaratkaisutaitojaan
Esitiedot:MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
Suoritustavat:Kontaktiopetus (luennot, pari- ja ryhmäkeskustelut), ryhmätyöskentely, oppimistehtävät, projektityö
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge.

Lisätiedot:Kurssi järjestetään eri vuosina vaihtelevasti suomeksi tai englanniksi - tarkista tiedot opetusohjelmasta.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät, projektityö, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2Ag Alfa, Ag Alfa44 - 46pe3.11.2017 - 17.11.2017useitaPietikäinen

Harjoitus 2 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag D213.246pe17.11.201710:15-16:00-
Harjoitus 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag C13446pe17.11.201710:15-16:00-
Harjoitus 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag D223.246pe17.11.201710:15-16:00-
Harjoitus 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag D21246pe17.11.201710:15-16:00-

Harjoitus 1 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag C13344pe3.11.201712:15-16:00-
Harjoitus 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag C13444pe3.11.201712:15-16:00-
Harjoitus 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag C23344pe3.11.201712:15-16:00-
Harjoitus 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 10
ilm.aika: 13.8.2017 00:00 - 1.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag C13244pe3.11.201712:15-16:00-