Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 17:14

EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 4.7.17 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja ympäristönhoito (BIO) (EKO)
Ajankohtaista:

Huomioi, että tenttiin voivat ilmoitautua ja sen voi suorittaa vain ne opiskelijat, jotka opiskekevat vanhan opetussuunnitelman mukaan.

Sisältö:Kirjatentti.
Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija tietää kasviekologian keskeiset käsitteet ja pystyy kertomaan suomalaisista kasveista, niiden populaatioista ja kasviyhteisöistä ekologiset perusasiat.

Ilmoittautuminen:

Korpissa

Opetusmuodot:

Omaehtoinen opiskelu kirjan avulla.

Suoritustavat:

Hyväksytysti suoritettu tentti

.

Kurssin työmäärä:

3 op

Kirjallisuus:

Salonen, Veikko: Kasviekologia. WSOY. 1. painos (2006) 

TAI

Crawley (1997) Plant Ecology, selected parts.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 11.9.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA 30337ma11.9.201708:00-12:00Kytöviita
Tentti 9.10.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 2.10.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA 30341ma9.10.201708:00-12:00Kytöviita
Tentti 13.11.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 6.11.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA 30346ma13.11.201708:00-12:00Kytöviita
Tentti 14.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 7.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA 30320ma14.5.201808:00-12:00Kytöviita
Tentti 8.10.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.10.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1YAA 30341ma8.10.201808:00-12:00Kytöviita