Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:34

TIEA2120 Web-käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op, Web-käyttöliittymien ohjelmointia Javascript-kielellä, Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, k2018 [kotisivu]

Tietotekniikka (TIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/tiea2120/
Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 31.8.18
Ilmoittautumisaika: 1.1.18 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 126
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Ajankohtaista:

Myös kurssin kesällä suorittavien ilmoittautuminen täällä.

Sisältö:Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi web-selainympäristössä
Osaamistavoitteet:Oppia ymmärtämään tapahtumapohjaisen (event driven) ohjelmoinnin perusteet web-selainympäristössä.
Esitiedot:TIEP111 Ohjelmointi 2, ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, ITKP1011 Web-julkaiseminen, TIEA1130 Oliosuuntautunut suunnittelu ja ohjelmointi, ITKA201 Algoritmit 1, TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus
Suoritustavat:Oppimistehtävät. Kurssin voi suorittaa omatoimisena etäopiskeluna.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät arvioidaan arvosteluasteikolla 0-5. Oppimistehtävien painotettu keskiarvo määrittää kurssin arvosanan.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]