Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:11

ITKST55 Kyberhyökkäys ja sen torjunta, 5 op

Informaatioteknologian tiedekunta

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se ei ole aktiivinen.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 21.10.18
Opettaja(t): Hilkka Grahn (hilkka.grahn@jyu.fi)
Panu Moilanen (panu.moilanen@jyu.fi)
Tuomas Tenkanen (tuomas.s.tenkanen@student.jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Heli Kallio (Heli.m.kallio@student.jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 17
Sopii vielä: 17
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Sisältö:Opintojakso koostuu luennoista, harjoituksista ja in-tensiivisestä pelivaiheesta. Intensiivisen pelivaiheen aikana opiskelijat osallistuvat ns. BLUE-team toimintaan, jossa he toimivat organisaatiossa tietoturvaryhmänä. Ryhmän tehtävänä on suojata oman yrityksensä kriittinen tietojärjestelmä yhä pahenevassa informaatio-operaatioympäristössä sekä huolehtia mm. Kriisitilanteen hallinnan kannalta välttämättömästä viestinnästä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee keskei-simmät tietoverkkoympäristön analysoinnin ja turvaamisen työkalut ja menetelmät ja 2) tunnistaa tietoverkko- ja informaatio-operaatioita, osaa analysoida niitä sekä valita niihin reagointiin sopivimmat tekniset ja muut toimenpiteet. Opiskelija on myös saanut kokemuksen toimimisesta sekavassa, hektisessä ja ajoittain stressaavassakin toimintaympäristössä ja tilanteessa. Opiskelija osaa myös analysoida omaa toimintaansa ja liittää sen kyberturvallisuuden kriisilanteita koske-vaan teoreettiseen tietoon.
Esitiedot:Kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa määritelty infromaatioteknologian perusosaaminen, kyberturvallisuuden maisteriohjelman pakolliset syventävät opinnot (30 op).
Suoritustavat:Osallistuminen 1) luentoihin ja harjoituksiin ennen intensiivistä pelivaihetta ja 2) intensiiviseen pelivaiheeseen sekä 3) oman toiminnan ja oppimisen reflektointi oppimispäiväkirjalla.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Vaihtelee vuosittain.

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
ISBN-13: 978-0071780285McClure, Stuart; Scambray, Joel & Kurtz: ”Hacking Ex-posed 7: Network Security Secrets and Solutions”. 7. p.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on osallistuminen kurssin kontaktiopetukseen (luennot, harjoitukset ja intensiivinen pelivaihe) sekä oppimispäiväkirjan laatiminen siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 15
ilm.aika: 31.8.2018 00:00 - 14.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 5AgD122.1, AgD122.1, AgD122.1, AgD122.1, AgD122.137ma, ti, ke, to, pe10.9.2018 - 14.9.2018useita-

Demonstraatiot [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 15
ilm.aika: 31.8.2018 00:00 - 14.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 5AgD122.1, AgD122.1, AgD122.1, AgD122.1, AgD122.137ma, ti, ke, to, pe10.9.2018 - 14.9.2018useitaTenkanen