Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.10.2019 08:03

RUOP201 Uttal och samtal, 4 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.3.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 4.5.19
Ilmoittautumisaika: 7.9.18 klo 11:00 - 10.3.19 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Mikko Kuronen (mikko.j.kuronen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 40
Maksimi osallistujamäärä: 60 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Ajankohtaista:

Ruotsin perusopintojen ryhmiin ovat etusijalla syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat. Seuraavana priorisoidaan lähellä valmistumista olevat sivuaineopiskelijat ja tutkintoaan täydentävät opiskelijat. 

Sisältö:Kurssilla perehdytään ensisijaisesti ääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Myös työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan. Opiskelija perehtyy ruotsin ääntämiseen, tunnistaa hyvän ääntämyksen tavoitteet ja harjaantuu luontevaan suulliseen kommunikointiin ruotsin kielellä.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää foneettista ja fonologista terminologiaa (erityisesti äänteiden luokittelussa),
- tuntee ruotsin äännejärjestelmän ja prosodiikan fonologisella tasolla,
- osaa soveltaa tietämystään omaan ääntämiseensä niin prosodisten kuin yksittäisten äänteiden osalta,
- tunnistaa foneettisia piirteitä ja osaa selittää omaa ja toisten ääntämistä sekä
- tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ääntämyksen keskeiset erot.
Esitiedot:Ei esitietovaatimuksia.
Suoritustavat:Kontaktiopetus (läsnaolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti (kirjallinen ja suullinen, ks. tarkemmin alla kohta Arviointiperusteet).
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssin Optima-sivulla ja/tai tunneilla jaettava materiaali + kurssikirjallisuus (ks. alla).

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
952-5657-06-XM. Kuronen & K. Leinonen: Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. 2010 (1. painos).
978-91-44-10560-4C.-C. Elert (2014) Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). 2014 (9. painos). Vanhempikin painos käy.

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäaolovaatimus 80%).
Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu suullisesta ja kirjallisesta osasta.
Molemmat osat arvioidaan asteikolla 0–5.
Kokonaisarvosana tulee näiden kahden suorituksen keskiarvosta.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Tarkemmat arvosanakohtaiset kriteerit esitellään opetuksen yhteydessä.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 8, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2018 11:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12X 225, X 210, X 225, X 210, X 225, X 210, X 225, X 210, X 225, X 210, X 225, X 21044 - 49ma, ke29.10.2018 - 5.12.2018useitaKuronen
ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 8, maksimi 23
ilm.aika: 7.9.2018 11:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12X 210, X 210, X 210, X 210, X 210, X 210, X 210, X 210, X 210, X 210, X 210, X 21011 - 17ti, to12.3.2019 - 25.4.2019useitaKuronen