Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:05

PSYP110 Kehityspsykologia I, 5 op

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 2.8.19 klo 16:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 2.8.19 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 2.8.2019 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Matilda Sorkkila (matilda.sorkkila@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 369
Maksimi osallistujamäärä: 450
Sopii vielä: 81
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Kurssi-info ja ohjeet löytyvät Kopasta

https://koppa.jyu.fi/kurssit/227827/luento

 

Sisältö:Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.
Opetusmuodot:

Independent study, book examination.
Please note that the lectures are given in Finnish, i.e. there is NO contact teaching for the international group.

In order to complete the course, you need to read the required material:

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFUS, G. & LUTZ, C . (2014). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (16. ed.). UK: Cengage. Chapters 3, 9 ja 12.
The later editions of the same book can also be used:

ATKINSON, R.L., ATKINSON, R.C., SMITH, E.E. & BEM, D.J. & NOLEN-HOEKSEMA, S. (2000) Hilgard’s introduction to psychology. (13. ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich. Chapters 3, 9, 12.

SMITH, E.E., NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B.L., LOFTUS, G.R., BEM, D.J. & MAREN, S.M. (2003) Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. (14. ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Chapters 3, 9, 12.

OR

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFTUS, G. & WAGENAAR, W. (2009) Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. (15. ed.) Cengage Learning , U.K. Chapters 3, 9, 12.

AND
2. Lightfoot, Cole & Cole (2012; 7th edition) The development of Children.
Also the 1989 edition of the book is accepted

Then you register for the exam (Oct 11 or Nov 23), please state that you'll need the questions in English.

 

Aikataulu:

Info-luento kaikille kurssille osallistuville 11.9.2018 klo 10:15-11:00.

Seminaarit psykologian pääaineopiskelijoille 

    tiistai 18.9.2018 klo 10:15-12:00

    tiistai 25.9.2018 klo 10:15-12:00

Videoluennot katsotaan itsenäisesti Psykonetin sivuilta.

Tentti: 11.10.2018 klo 9-12

Tentaattori: Matilda Sorkkila

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. Luvut 3, 9 ja 12. (E-kirja)
  NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)
  Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot mediapsykologisella artikkelikokoelmalla, joka ilmoitetaan vuosittain.
Opintojakson oppimateriaalit

- NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. Luvut 3, 9 ja 12. (E-kirja)
- NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi paino). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)
- Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot mediapsykologisella artikkelikokoelmalla, joka ilmoitetaan vuosittain.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Info-luento kaikille kurssille osallistuville [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 206, maksimi 450
ilm.aika: 12.8.2018 00:00 - 30.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali37ti11.9.201810:15-11:00Sorkkila

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaarit psykologian pääaineopiskelijoille [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 35, maksimi 50
ilm.aika: 12.8.2018 00:00 - 10.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2MaD 207, MaD 20738 - 39ti18.9.2018 - 25.9.2018useitaSorkkila

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 11.10.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 136, maksimi 200
ilm.aika: 12.9.2018 09:00 - 4.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1MaA 10341to11.10.201809:00-12:00SorkkilaKurssin oma tentti
Tentti 23.11.2018 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 144, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 16.11.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-47pe23.11.201812:00-16:00Sorkkilasalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-24pe14.6.201912:00-16:00Sorkkilasalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-32pe9.8.201912:00-16:00Sorkkilasalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti