Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.10.2022 20:59

URAS001 Yrittäjyystarinoita, 2 op [kotisivu]

Työelämäopinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/en/courses/228046
Alkaa - päättyy: 1.2.19 - 15.4.19
Ilmoittautumisaika: 4.6.18 klo 8:00 - 31.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 15.4.2019 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Työelämäasiantuntija Reija Häkkinen (reija.a.hakkinen@jyu.fi)
Työelämäasiantuntija Muru Linjala (muru.linjala@jyu.fi)
Työelämäasiantuntija Annamari Rovamo (annamari.rovamo@jyu.fi)
Tanja Välisalo (tanja.valisalo@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 25
Maksimi osallistujamäärä: 60 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Koulutuspalvelut (OPI), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tohtorikoulu (TTK) (TTKJ), Työelämäopinnot (URA)
Ajankohtaista:

Opintojakso on tarkoitettu kaikille Jyväskylän yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille ja se on osa Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden koordinoimia työelämäopintoja. Kurssi sopii yrittäjyydestä tai oman itsensä työllistämisestä yleisesti kiinnostuneille sekä niille, joilla on jo oma yritys-, tuote- tai palveluidea.

HUOM! Tohtorikoulutettavat saavat kurssista suorituksen koodille HTKJ312 Oman osaamisen tuotteistaminen (tai muutoin sovittavalle koodille).

Pienet muutokset aikatauluun ovat vielä mahdollisia. Kurssilla vierailevat yrittäjät ja heidän puheenvuoronsa aiheet päivitetään näkyviin aikatauluun puhujatietojen varmistuttua.

Sisältö:

Osaamisen ja ideoiden tuotteistamisesta, kaupallistamisesta ja liikeideaksi jalostamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelijat pohtimaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä: Voiko yrittäjyys olla vaihtoehto minulle? Samalla tutustutaan siihen, mitä yrittäjämäinen asenne ja toiminta tarkoittavat, mitä on yrittäjämäinen markkinointi sekä minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon yritystä perustettaessa ja yritysmuotoa valittaessa. Kurssin tematiikkaa lähestytään yrittäjien uratarinoilla.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä yrittäjyys, yrittäminen ja yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittavat käytännössä
  • pystyy hahmottamaan, voiko yrittäjyys olla yksi ura- ja työllistymisvaihtoehto itselle
  • osaa kuvata omaa osaamistaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksia
Esitiedot:

Suosituksena oman pääaineen aineopinnot.

Suoritustavat:
  • osallistuminen kurssin aloitus- ja loppuseminaariin sekä 7/10 yrittäjyystarinasta (tarinat voi valita vapaasti)
  • osallistuminen DreamUp-yrittäjyystapahtumaan ja tapahtumaan liittyvä kirjoitustehtävä
  • yrittäjyyteen ja oman osaamisen hyödyntämiseen liittyvä henkilökohtainen kirjoitustehtävä, jonka tarkempi tehtävänanto annetaan aloitusseminaarissa

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 60
ilm.aika: 4.6.2018 08:00 - 31.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 14RUU D 104 Helena, L 303, RUU D 104 Helena, RUU D 104 Helena, RUU D 104 Helena, Agora Auditorio 2, RUU D 104 Helena, RUU D 101 Juho, RUU D 104 Helena, RUU D 104 Helena, RUU D 104 Helena, RUU D 104 Helena, Gradia, Harjun kampus, Sepänkatu 3, RUU D 104 Helena5 - 15pe, ma, ke, ti1.2.2019 - 12.4.2019useitaHäkkinen, VälisaloAloitusseminaari; Dr. Leona Gilbert, PhD, Docent, CEO of Te?ted Oy "An entrepreneurial story of a Canadian in Finland" (the story is told in English!); FM, Master of Arts Tuomas Roininen, Pelialan start up -yrittäjä, AddInspiration, Peliosuuskunta Expa: "It's not the end"; FM, Livekuvittaja ja yrittäjä Linda Saukko-Rauta, Redanredan. "Business-Picasson seikkailut eli kuinka kieltenopettaja päätyi piirtelemään yritysstrategioita ja livekuvittamaan seminaareja"; FM (kemia)Olli Rundgren, Psyon games "Kohtaa pelkosi – ala yrittäjäksi"; KTK opiskelijayrittäjä, toimitusjohtaja Ilja Aalto, Northbound Oy (yhteistyössä YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti, 5 op -kurssin kanssa)Agora aud 2 27.2. klo 14:15; TJ Miriam Laitinen, Miriam's "Intohimosta ammatti"; CEO Elina Rauhala ja Research and development, Juha Laakkonen. Memorandum Unlimited Oy: "Humanistina liike-elämän huipulle?"; LitM Marko Malvela, sivutoiminen yrittäjä, päätoiminen kehittäjä: "Liukkaalta kiveltä toiselle - optimistisesti kuitenkin"; LitM, kauppatieteiden tohtorikandidaatti, rehtori Aki Soudunsaari, Terveysalan sarjayrittäjä, Naavan toimitusjohtaja, "Kasvatustieteilijä kansainvälisessä kasvuyritystoiminassa"; Dr. Tiina Lämsä, kasvatustieteet, "Yrityksen perustaminen, yrityksestä luopuminen ja "monitahoinen" uratarina"; Perttu Pihjala, Parkour Akatemia "Hämähäkki Pertun avoin luento: Miten tieteellisellä ajattelulla rikastutaan ja valloitetaan maailma?"; DreamUp-tapahtuma; Loppuseminaari