Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:22

PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote, 5 op, Kirjatenttikirjatentti tai kirjallisuusessee (vain psykologian pääaineopiskelijoille) [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228061
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri (virpi-liisa.e.kykyri@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 29
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 1
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Kirjatentti tai kirjallisuusessee

Katso ohjeet Kopasta https://koppa.jyu.fi/kurssit/228061/materiaalikansio/

Sisältö:-toimintaa ohjaavien henkilökohtaisten ja ammatillisten ihmiskäsitysten ja arvojen pohtiminen
-ohjauksen ja konsultaation teoriat ja mallit
-oman osaamisen viestiminen
-monialaista vuorovaikutusta estävät ja edesauttavat tekijät sekä eri yhteistyötahojen kohtaaminen
-työmenetelmien harjoitteleminen pienryhmissä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-eritellä keskeisiä ohjauksen ja konsultaation teoreettisia käsitteitä ja malleja
-soveltaa ohjauksen ja konsultaation menetelmiä ja työskentelytapoja työssään
-viestiä ammatillista perus- ja erityisosaamistaan monialaisessa yhteistyössä
Valintamenettely:

Vain psykologian pääaineopiskelijoille

Aikataulu:

Katso kurssin suoritusohjeet Kopasta.

Tentaattori: Virpi-Liisa Kykyri

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Opintojakson alkaessa ilmoitettava kirjallisuus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien tekeminen. Läsnäolovelvoite kontaktiopetuksessa, poissaolot korvattava.

Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 23.11.2018 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 16.11.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-47pe23.11.201812:00-16:00Kykyri
Tentti 26.4.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 19.4.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-17pe26.4.201912:00-16:00Kykyri
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-24pe14.6.201912:00-16:00Kykyri
Tentti 3.7.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-27ke3.7.201912:00-16:00Kykyri
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-32pe9.8.201912:00-16:00Kykyri