Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.11.2019 18:41

RUOP204 Språkets struktur och funktion IB, 4 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.19 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 7.9.18 klo 11:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Paulina Nyman-Koskinen (paulina.e.nyman-koskinen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 37
Maksimi osallistujamäärä: 60 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Ajankohtaista:

Ruotsin perusopintojen ryhmiin ovat etusijalla syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat. Seuraavana priorisoidaan lähellä valmistumista olevat sivuaineopiskelijat ja tutkintoaan täydentävät opiskelijat. 

Sisältö:Kurssilla opiskelijat perehtyvät ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä suomen ja ruotsin kielen rakenteellisiin eroihin.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija
-on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin, lauseenjäsennykseen sekä ruotsin kielen vastineisiin ilmaista suomen kielen genetiivirakenteita
-on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin
-osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä suomeksi että ruotsiksi
-osaa selittää muille suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä suomeksi ja ruotsiksi
-osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-91-1-302950-4T. G. Hultman. Svenska Akademiens språklära. 2003.
978-91-1-304-370-8Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden. Norstedts Akademiska Förlag 2005.
978-951-792-508-2U. Fiilin och K. Hakala (2011) Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille. 2011.

Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaali, harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut sekä luennon Optima-sivu + kurssikirjallisuus (ks. alla) soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäaolovaatimus 80%). Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu kahdesta välikokeesta (hyväksytty/hylätty) sekä kirjallisesta loppukokeesta. Kurssin voi myös suorittaa kirjatenttinä opettajan ohjeiden mukaan.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 6, maksimi 13
ilm.aika: 6.9.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12S 203, X 326, X 328, X 328, X 328, S 203, S 203, S 203, S 203, S 203, S 203, S 2033 - 17ti15.1.2019 - 23.4.2019useitaNyman-Koskinen
ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 6, maksimi 14
ilm.aika: 6.9.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12S 203, X 310, X 310, S 203, X 310, X 310, S 203, S 203, X 310, S 203, S 203, S 2033 - 17ke16.1.2019 - 24.4.2019useitaNyman-Koskinen
ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 6, maksimi 13
ilm.aika: 6.9.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12X 207, S 203, S 203, X 328, X 328, X 328, S 203, S 203, S 203, S 203, S 203, S 2033 - 17to17.1.2019 - 25.4.2019useitaNyman-Koskinen