Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 09:42

PSYA120 Neuropsykologia II, 5 op [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228207
Alkaa - päättyy: 16.1.19 - 8.5.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 30.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 8.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistotutkija Markku Penttonen (markku.penttonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 164
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 36
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Kansiossa: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228207/luento/paikallisluento

-psykonetin salasanat

-tentin ohjeet ja kirjan kysymykset

-paikallisluentojen pdf:t

 

 

 

 

 

 

Sisältö:Opintojaksossa tarkastellaan kehityksen, muistin ja oppimisen, aistimisen ja havaitsemisen, tajunnallisuuden ja tarkkaavaisuuden, kielen, tunteiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen hermostollista perustaa. Lisäksi tarkastellaan psykologien yleisesti hoitamien toimintahäiriöiden ja niiden hoidon aivoperustaa; esimerkkeinä ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, skitsofrenia, stressi ja syömishäiriöt. Kurssilla perehdytään myös neuropsykologiseen arviointiin ja kuntoutukseen tarkastelemalla neurologisia häiriöitä ja neuropsykologiaisa oireyhtymiä. Käydään läpi aivokuvantamisen perusmenetelmät.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii tuntemaan käyttäytymiseen vaikuttavien biologisten järjestelmien toimintaa ja toiminnan häiriöiden vaikutuksia käyttäytymiseen sekä näiden mittaamisen perusmenetelmiä.

Esitiedot:Psykologian perusopinnot.
Aikataulu:

Psykonet-luennot keskiviikkoisin 16.1.2019 - 10.4.2019  klo 12:15-13:00 (ei luentoa 6.3.)

Paikallisluennot 16.1.2019 - 10.4.2019 klo 13:00-14:00 (ei luentoa 6.3.)

Tentti 24.4.2019 klo 12-15 (kurssin oma tentti)

Tentaattori: Markku Penttonen

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
LAMBERT, K. G & KINSLEY, C. H. (2011). Clinical neuroscience: Psychopathology and the brain (2. painos). New York: Oxford University Press.

Opintojakson oppimateriaalit

LAMBERT, K. G & KINSLEY, C. H. (2011). Clinical neuroscience: Psychopathology and the brain (2. painos). New York: Oxford University Press.

Lisätiedot:

Course instruction: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228207/luento/paikallisluento

- passwords for psykonet lectures

- instructions for the examination and a list of possible questions of the book

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Psykonet-luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 164, maksimi 200
ilm.aika: 17.12.2018 00:00 - 15.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 1033 - 15ke16.1.2019 - 10.4.2019useitaPenttonen
Paikallisluento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 164, maksimi 200
ilm.aika: 17.12.2018 00:00 - 15.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 1033 - 15ke16.1.2019 - 10.4.2019useitaPenttonen

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 24.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 89, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 17.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1MaA 10317ke24.4.201912:00-15:00PenttonenKurssin oma tentti
Tentti 24.5.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 17.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-21pe24.5.201912:00-16:00Penttonen
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-24pe14.6.201912:00-16:00Penttonen
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-32pe9.8.201912:00-16:00Penttonen