Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:30

RUOA102 Klassrumsinteraktion, 2 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 21.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 21.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 26
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kurssilla harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa.
Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.
Osaamistavoitteet:Jakson suoritettuaan opettajaksi opiskeleva
-osaa kommunikoida sujuvasti
-aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa
-ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti
-hallitsee opetusviestinnän perusteet
-osaa soveltaa pragmatiikan teoriaa käytäntöön
Esitiedot:RUOP201 Uttal och samtal, RUOA200 Introduktion till pragmatik.
Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
C. Garlén och G. Sundberg (2008) Handbok i svenska som andraspråk (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan); A. V. Blomström& C. Persson: Muntlig interaktion : i akademiska sammanhang

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen vähintään 80 % opetuksesta.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 6, maksimi 15
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 21.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.137 - 50to13.9.2018 - 13.12.2018useitaKautonen
ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 6, maksimi 15
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 21.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 308, X 307, X 3083 - 8ti, to15.1.2019 - 21.2.2019useitaKautonen