Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.10.2019 08:03

RUOA203 Språkets struktur och funktion II, 4 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Mikko Kuronen (mikko.j.kuronen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 39
Maksimi osallistujamäärä: 50 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kurssilla perehdytään ruotsin kielen rakenteisiin ja rakenteiden käyttöön erityisesti kirjallisessa, jossain määrin myös suullisessa kommunikaatiossa.
Rakenteiden käytön hyvä tuntemus ja hallinta on edellytys niin kielen opettamisessa kuin työelämän vuorovaikutustaitojen omaksumisessakin.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin morfologisiin, syntaktisiin ja semanttisiin eroihin,
• osaa selittää suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä ruotsiksi,
• pystyy ratkaisemaan ja keskustelemaan perustellusti siitä, onko joku rakenne kieliopillinen vai epäkieliopillinen sekä
• tunnistaa eri kielenkäyttötilanteiden vaatimukset kielen rakenteille ja oikeakielisyydelle.
Esitiedot:RUOP203-204 Språkets struktur och funktion IA ja IB.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-91-1-304-370-8Språkrådet, Språkriktighetsboken. 2005 (1. painos).
978-91-47-05232-5Bolander, M. ,Funktionell svensk grammatik. 2005 (2. painos).
978-91-1-302950-4Svenska Akademiens språklära. 2003 (1. painos).

Opintojakson oppimateriaalit

Kurssin Optima-sivun materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali + kurssikirjallisuus (ks. alla).
Jos opiskelija suorittaa kurssin pelkkänä kirjatenttinä, vain kurssikirjallisuus (ks. alla).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen perustuva kirjallinen tenttisuoritus, joka arvostellaan asteikolla 0-5 tai opetukseen liittyvät oppimistehtävät, jotka arvostellaan 0-5.
Kurssin voi suorittaa myös pelkkänä kirjatenttina, joka arvostellaan asteikolla 0-5.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 6, maksimi 25
ilm.aika: 27.8.2018 12:00 - 15.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.1, Ag D215.137 - 49ti11.9.2018 - 4.12.2018useitaKuronen
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, minimi 6, maksimi 25
ilm.aika: 27.8.2018 12:00 - 6.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12X 327, X 327, X 327, X 327, X 327, X 327, X 327, X 327, X 327, X 327, X 327, X 3273 - 17ti15.1.2019 - 23.4.2019useitaKuronen

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 18.1.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 24.12.2018 00:00 - 11.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-3pe18.1.201912:00-16:00Kuronen