Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.10.2019 08:00

RUOS211 Magisterseminarium, 5 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 10.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Mikko Kuronen (mikko.j.kuronen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 11
Maksimi osallistujamäärä: 13 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua erikseen syksyn ja kevään ryhmiin eli Korppi sallii kahteen ryhmään ilmoittautumisen.

Sisältö:Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
Osaamistavoitteet:Seminaarin suoritettuaan opiskelija:
- osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
- tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
- osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
- osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
- osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
- on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Esitiedot:RUOA211 Kandidatseminarium ja muut aineopinnot.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-792-494-8P. Kalaja & al. Kieltä tutkimassa - tutkielman laatijan opas. 2011 (1. painos).
9789144077758R. Nyberg & A. Tidström (toim.) Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2012 (2. painos).
9789144110622J. Bell Introduktion till forskningsmetodik. 2011 (4. painos).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari syksyllä 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, minimi 6, maksimi 12
ilm.aika: 11.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 4Ag D221.3, Ag D221.3, Ag D221.3, Ag D221.337 - 49ma10.9.2018 - 3.12.2018useitaKuronen
Seminaari keväällä 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 6, maksimi 14
ilm.aika: 11.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 9X 308, X 308, X 308, X 308, X 308, X 308, X 308, X 308, X 3083 - 18ma14.1.2019 - 29.4.2019useitaKuronen