Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.10.2021 15:46

KTTP2120 Suomen talous ja talouspolitiikka, 5 op [kotisivu]

Taloustiede (JSBE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.3.19 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Taloustiede (JSBE) (KTT): 1000 
Taloustieteen kandidaattiohjelma (TALKA): 1000 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228410
Alkaa - päättyy: 12.3.19 - 11.4.19
Ilmoittautumisaika: 1.12.18 klo 0:00 - 14.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 11.4.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Jaana Kari (jaana.t.kari@jyu.fi)
Jukka Pekkarinen (jukka.pekkarinen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 188
Maksimi osallistujamäärä: 250 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Taloustiede (JSBE) (KTT)
Sisältö:
 • Kurssilla luodaan katsaus talouspolitiikan yleisiin periaatteisiin sekä Suomen talouden rakenteeseen ja meillä harjoitettavaan talouspolitiikkaan.
 • Tarkastelut koskevat sekä historiaa, nykypäivää että tulevaisuutta. Kurssilla esille nousevat niin talouden pitkät kehityslinjat, talouskasvun tekijät, raha-  ja finanssipolitiikan periaatteet, euroalueen ongelmat kuin työmarkkinoiden ja hyvinvointivaltion toimintaan liittyvät kysymykset.
 • Kurssi luennoidaan Suomen johtavien tutkijoiden ja asiantuntijoiden voimin.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hahmottaa Suomen talouskehityksen pidempää linjaa,
 • kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa sekä arvioida niitä keskeisiä haasteita, joita Suomen taloudella on tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa, sekä
 • kuvailla Suomen taloutta eri näkökulmista.
Esitiedot:KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi.
Valintamenettely:Taloustieteen opintosuunta ensisijaisesti, muut ilmoittautumisjärjestyksessä
Suoritustavat:

Luennot ja tentti

 • Tentti määrittää 100% arvosanasta.
 • Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
 • Luennoitsijoiden esitysmateriaalin ohella tenttiin voi tulla kysymyksiä lukupaketista (materiaalin löydät Kopasta 12.3.2019 alkaen).
 • Yhden poissaolon jälkeen sinun tulee kirjoittaa kunkin väliin jääneen luennon aiheesta kahden sivun essee (Calibri 12, riviväli 1,5).  Voit valita itse esseesi näkökulman, kunhan se keskittyy luennolla käsiteltyihin aiheisiin. Esseet tulee toimittaa pdf-muodossa Koppaan (https://koppa.jyu.fi/kurssit/228410) 19.42019 klo 16 mennessä (laita otsikoksi ”KTTP122 essee_nimesi”).
 • Jos poissaoloja korvaavia esseitä ei ole toimittanut tähän mennessä, tenttiä ei arvostella.
Kurssin työmäärä:

5 opintopistettä vastaa 5x26h=130h työmäärää. 

 •  Luennot 12x2h = 24h 
 • Itsenäinen opiskelu 102h: 
  • Luennoille valmistautuminen 
  •  Lukupaketin opiskelu (pakollinen osio) 
  • Tenttiin valmistautuminen 
 • Tentti 4h
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Kurssilla on lukupaketti, joka löytyy Kopasta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Tentti

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 188, minimi 1, maksimi 250
ilm.aika: 9.2.2019 00:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12MaA 102, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, MaD 202, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali11 - 15ti, to, ke12.3.2019 - 11.4.2019useita-Aloitusluento (Prof. of. Practice Jukka Pekkarinen); Osastopäällikko Juha Kilponen (Suomen Pankki): Rahapolitiikka; Tutkijatohtori Miikka Voutilainen (JY): Suomen talouskehityksen pitka linja; Sixten Korkman: Globalisaatio; Johtava tutkija Signe Jauhiainen (Kela): Hyvinvointivaltio, sosiaaliturva ja verotus; Prof. Roope Uusitalo (Helsinki GSE ja JSBE): Uuden vaalikauden talouspolitiikka - Talouspolitiikan arvioinnin näkökulma; Talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen (Valtionvarainministeriö): Uuden vaalikauden talouspolitiikka - Finanssipolitiikan näkökulma; Prof. Mika Maliranta (ETLA ja JSBE): Tuottavuus, innovaatiot ja luova tuho; Ylijohtaja Anni Huhtala (VATT): Energia- ja ympäristöpolitiikka; Johtava tutkija Kari Hämäläinen (VATT): Työmarkkinat; Talouspolitiikan arviointineuvoston tutkija Allan Seuri (Tampereen yliopisto): Uuden vaalikauden talouspolitiikka - Julkisen talouden kestävyys; Yhteenvetoluento (Prof. of Practice Jukka Pekkarinen)