Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:31

PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II, 5 op [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228679
Alkaa - päättyy: 31.10.18 - 21.11.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.12.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Taru Feldt (taru.feldt@jyu.fi)
Tutkijatohtori Sami Määttä (sami.j.maatta@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 163
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 37
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Lukuvuonna 2018-2019 luentojen lisäksi tenttiin tulee luennoilla ilmoitetut artikkelit (löytyvät Kopasta) sekä kirja METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet.

Kirja SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet ei kuulu lukuvuoden 2018-2019 vaatimuksiin. 

Sisältö:Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja persoonallisuuden mittaamiseen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan eri persoonallisuuden käsitteiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ymmärtämään niiden teoreettiset lähtökohdat. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena sekä ymmärtää, missä määrin persoonallisuutta luonnehtii yhtäältä pysyvyys ja säännönmukaisuus ja toisaalta muuttuminen ja kehittyminen.
Esitiedot:Psykologian perusopinnot.
Suoritustavat:

Persoonallisuuspsykologia II kurssissa on seuraavat vaihtoehtoiset suoritustavat:

  • Suoritustapa 1: Luentoihin ja luentomateriaaleihin (artikkeleihin) sekä kirjaan perustuva tentti
  • Suoritustapa 2: Oppimispäiväkirja (tässä suoritustavassa jokaisella luennolla käyminen on pakollista)
  • Suoritustapa 3: Oppimispäiväkirjan tuottaminen 4-hengen ryhmässä (tässä suoritustavassa jokaisella luennolla käyminen pakollista)

 

Kaikkiin suoritustapoihin annetaan tarkka perehdytys ensimmäisen luennon alussa. Erillistä sähköpostiohjeistusta ei anneta.

Aikataulu:

Luennot keskiviikkoisin 31.10.-21.11. klo 12:15-16:00

Tentti 5.12.2018 klo 12-15 (kurssin oma tentti)

Tentaattori: Taru Feldt

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain.
Opintojakson oppimateriaalit

- METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
- SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus..
- Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 163, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 30.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 4YAA 303, YAA 303, YAA 303, YAA 30344 - 47ke31.10.2018 - 21.11.2018useitaFeldt

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 5.12.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 81, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 28.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1MaA 10349ke5.12.201812:00-15:00FeldtKurssin oma tentti
Tentti 25.1.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 50, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-4pe25.1.201912:00-16:00Feldtsalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-24pe14.6.201912:00-16:00Feldtsalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-32pe9.8.201912:00-16:00Feldtsalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti