Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:54

PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II, 5 op [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/229880
Alkaa - päättyy: 15.1.19 - 30.8.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 9.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.9.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistotutkija Saija Mauno (saija.s.mauno@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 191
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 9
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Kurssi-info ja ohjeet löytyvät Kopasta

https://koppa.jyu.fi/kurssit/229880

Sisältö:Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työntekijän työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin ja tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät, yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa sekä työhyvinvointi-interventioiden perusperiaatteet.
Esitiedot:Psykologian perusopinnot.
Suoritustavat:

Kurssin suorittaminen, tentittävä kirjallisuus:

  1. Luennot
  2. Peeters, De Jonge, & Taris (2014). An introduction to contemporary work psychology: Tentitään osiot Part A: Introduction; Part B: Theoretical perspectives on work; Part C: Demands, Part D: Context
  3. Kinnunen, Feldt, & Mauno (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Tentitään luvut 2,3,4 ja 7. TAI Mäkikangas, Mauno, & Feldt (2017). Tykkää työstä. Tentitään koko teos (s. 11-244).

            Tentaattori suosittelee uudempaa Tykkää työstä teosta Työ leipälajina teoksen sijaan.

Huom! Psykologian pääaineopiskelijoille luennot ovat pakolliset.

 

Sivuaineopiskelijat voivat tehdä joko luento- ja kirjatentin (kirjallisuus tällöin kuten yllä) TAI pelkän kirjatentin tenttimällä joko A- tai B-vaihtoehdon kirjallisuuspaketin (alla). Tällöin teokset tentitään kokonaisuudessaan.

 A. Kinnunen ym. toim. (2005 tai 2008). Työ leipalajina TAI Mäkikangas ym. (toim.) (2017). Tykkää työstä (Tentaattori suosittelee valitsemaan jälkimmäisen teoksen) JA Chmiel toim. (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European Perspective (2. painos).  

B. Aro, Feldt & Ruohomäki toim. (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta JA Peeters, De Jonge, & Taris (2014). An introduction to contemporary work psychology.

 

Kurssin suorittaminen tenttimällä tapahtuu:

  1. Kurssin varsinaisena luentotenttipäivänä 14.2.2019 klo. 14-17 TAI
  2. Tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä maaliskuussa 22.3.2019 TAI
  3. Tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä kesäkuussa 14.6.2019 

Kurssin viimeinen tenttipäivä on elokuussa 9.8.2019. Viimeinen tenttipäivä on varattu vain kirjatenteille (ei mahdollisuutta tenttiä luentoja).

Aikataulu:

Psykonet-luennot 15.1.2019-7.2.2019

Tentti: 14.2.2019 klo 14-17 (kurssin oma tentti)

Tentaattori: Saija Mauno

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  • ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.
  • CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.
  • KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. (e-kirja)
  • MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S. & FELDT, T. (toim.) (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. eKirja.
   
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Psykonet -luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 139, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 9.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 8MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 103, MaA 1033 - 6ti, to15.1.2019 - 7.2.2019useitaMaunoUlla Kinnunen, TaY. Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan.; Taru Feldt, JY. Työstressimallit; Saija Mauno, TaY, JY. Työn laadulliset kuormitustekijät ja hyvinvointi.; Anne Mäkikangas, TaY. Persoonallisuus ja työhyvinvointi.; Johanna Rantanen, JY. Työn ja perheen yhteensovittaminen.; Ulla Kinnunen, TaY. Työkuormituksesta palautuminen.; Mari Huhtala, JY. Organisaatiokulttuuri ja hyvinvointi.; Virpi-Liisa Kykyri, Tay, JY. Näkökulmia johtamiseen: osallistuminen ja osallistava johtaminen.

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 14.2.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 112, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 7.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1MaA 1037to14.2.201914:00-17:00MaunoKurssin oma tentti
Tentti 22.3.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 43, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 15.3.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-12pe22.3.201912:00-16:00Maunosalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti Tentaattori tarkistaa tentit heinäkuun ensimmäisellä viikolla) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-24pe14.6.201912:00-16:00Maunosalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-32pe9.8.201912:00-16:00Maunosalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti