Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:11

PSYA180 Geropsykologia, 5 op [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/229883
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Juho Strömmer (juho.strommer@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 117
Maksimi osallistujamäärä: 120
Sopii vielä: 3
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Sisältö:

Psyykkisen roimintakyvyn,kognitiivisten kykyjen ja persoonallisuuden kehitys; mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallinta; yksilön ja ympäristön asennoituminen vanhenemiseen ja vanhuuteen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt kognitiivisten kykyjen, persoonallisuuden, mielenterveyden ja elämänhallinnan kehitykseen vanhenemisen myötä ja vanhuudessa. Hän ymmärtää psyykkisen vanhenemisen taustalla vaikuttavien tekijöiden merkityksen ja suuret yksilöiden väliset erot vanhenemisprosesseissa.

 

Opetusmuodot:

Literature exam: choose one of the books and the article collection that is available at Koppa (https://koppa.jyu.fi/kurssit/229883).

or

Essay: Choose a topic based on the literature and propose a title with s short description via email to examiner (juho.strommer@jyu.fi). Write an essayn a maximum of 10 pages in length that is based on the literature, but do not forget your own thinking. Use the principles of scientific writing and citing (APA). Organise the text using subtitles and figures if reasonable. Send the essay via email or printed (Juho Strömmer, Psykologian laitos, Kärki, Mattilanniemi 6, Room Ab 392) within a month from the the date when the topic was agreed.

Suoritustavat:

Kirjatentti: vapaavalintaisesti toinen kirjoista sekä artikkelikokoelma (saatavilla Kopassa: https://koppa.jyu.fi/kurssit/229883).

tai

Essee: Valitse kirjallisuuden pohjalta aihe ja ilmoita se (otsikko ja lyhyt kuvaus) tentaattorille (juho.strommer@jyu.fi). Aiheen hyväksymisen jälkeen kirjoita maksimissaan 10 sivun mittainen essee kirjallisuuteen nojaten, mutta älä unohda omaa ääntäsi. Noudata tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä ja viittaustapaa (APA). Kirjoita tiiviisti ja jäsentele teksti väliotskoin; halutessasi voit käyttää myös kuvia. Palauta essee yhden kuukauden sisällä aiheen sopimisen jälkeen sähköpostitse tai printattuna (Juho Strömmer, Psykologian laitos, Kärki, Mattilanniemi 6, Huone Ab 392).

Kirjallisuus:

Tentissä tentitään toinen alla mainituista kirjoista:

ERBER, J. T. (2009 or 2013) Aging and older adulthood. Second or third edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell. (2013 edition as an electronic material at https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1288750)

tai

STUART-HAMILTON, I. (2012) The psychology of ageing: An introduction. Fifth edition. London: Jessica Kingsley. (Electronic material available at  https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1436434)

 

Sekä artikkelikokoelma (ladattavissa Kopasta: https://koppa.jyu.fi/kurssit/229883):

Craik, F. I. M., & Bialystok, E. (2006). Cognition through the lifespan: Mechanisms of change. Trends in Cognitive Sciences10(3), 131–138. http://doi.org/10.1016/j.tics.2006.01.007

Flatt, T., & Partridge, L. (2018). Horizons in the evolution of aging. BMC Biology16(93), 1–13. http://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12915-018-0562-z

Grady, C. (2012). The cognitive neuroscience of ageing. Nature Reviews Neuroscience13(7), 491–505. http://doi.org/10.1038/nrn3256

Harmell, A. L., Jeste, D., & Depp, C. (2014). Strategies for Successful Aging: A Research Update. Current Psychiatry Reports16(10). http://doi.org/10.1007/s11920-014-0476-6

Hedden, T., & Gabrieli, J. D. E. (2004). Insights into the ageing mind: a view from cognitive neuroscience. Nature Reviews. Neuroscience5(2), 87–96. http://doi.org/10.1038/nrn1323

Lindenberger, U. (2014). Human cognitive aging: Corriger la fortune? Science572. http://doi.org/10.1126/science.1254403

Mander, B. A., Winer, J. R., & Walker, M. P. (2017). Review Sleep and Human Aging. Neuron94(1), 19–36. http://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.02.004

Raichlen, D. A., & Alexander, G. E. (2017). Adaptive Capacity: An Evolutionary Neuroscience Model Linking Exercise, Cognition, and Brain Health. Trends in Neurosciences40(7), 408–421. http://doi.org/10.1016/j.tins.2017.05.001

Kensinger EA, Gutchess AH. Cognitive aging in a social and affective context: Advances over the past 50 years. Journals Gerontol - Ser B Psychol Sci Soc Sci. 2017;72(1):61-70. doi:10.1093/geronb/gbw056.

Wermelinger Ávila, M. P., Lucchetti, A. L. G., & Lucchetti, G. (2017). Association between depression and resilience in older adults: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Geriatric Psychiatry32(3), 237–246. http://doi.org/10.1002/gps.4619

Lisätiedot:

Rajoitukset: Opintojaksoa ei välttämättä järjestetä joka vuosi.

Arviointi:

Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 19.10.2018 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 12.10.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-42pe19.10.201812:00-16:00Strömmer
Tentti 14.12.2018 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 7.12.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-50pe14.12.201812:00-16:00Strömmersalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 22.2.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 15.2.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-8pe22.2.201912:00-16:00Strömmersalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 26.4.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 19.4.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-17pe26.4.201912:00-16:00Strömmersalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-24pe14.6.201912:00-16:00Strömmersalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti