Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.3.2020 18:20

PSYA1901 Psykologian erityisopinnot, 5 op [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/229886
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Projektitutkija Heidi Korpipää (heidi.m.korpipaa@jyu.fi)
Tutkijatohtori Juho Strömmer (juho.strommer@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 99
Maksimi osallistujamäärä: 150 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Psykologian pääaineopiskelijoille järjestetään Trauma ja kriisipsykologian kurssi.

Lukuvuodella 2018-2019 ei järjestetä Luontopsykologia -kurssia.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson kirjallisuuskatsauksena, kts. ohjeet alla.

Kriisipsykologian täydentäminen 5 op laajuiseksi.

"Kurssia täydentävä kirjallinen tehtävä on noin 4-10 sivun mittainen essee, jonka aiheen saat valita itse. Sen tulisi kuitenkin käsitellä kurssin aihepiiriä jostakin näkökulmasta, mikä kurssilla ei tullut esille. Tällaisia voisi olla esim. trauman neuropsykologiaa, lapsen näkökulma, suuronnettomuudet ja kriisihoito jne.. Esseen kirjallisuuteen tulee sisältyä kurssikirjallisuuden ulkopuolisia lähteitä ja tietysti omaa pohdintaa".

Esseen vastaanottaa Juho Strömmer

Sisältö:Opintojaksoon voi sisällyttää psykologian laitoksen järjestämää opetusta, esimerkiksi vanhenemisen psykologiasta, johtamisen psykologiasta, oppimisvaikeuksista, Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuudesta.
Opintojakso voi koostua esimerkiksi ulkomaisista tai toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista. Opintojaksoon voi liittää myös laitoksen tai Psykonetin järjestämiä erikoiskursseja sekä psykologian alan kansallisiin tai kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin liittyviä oppimistehtäviä (esim. oppimispäiväkirja tai oma tieteellinen esitys konferenssissa).
Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tekemällä kirjallisuuskatsauksen.
Mahdollisesti tarjottavat kurssit ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on erityistietämystä yhdeltä tai useammalta psykologian alueelta.
Suoritustavat:

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjallisuuskatsauksella.

Ohjeet

Aikataulu:

Kursdiavain Kopassa: 

 

Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat -kurssi (3 op) psykologian pääaineopiskelijoille

kurssia suositellaan 3. ja 4. vuoden pääaineopiskelijoille ja siitä saatavan 3 opintopisteen suorituksen voi käyttää joko psykologian aineopintoihin  (PSYA1901) tai maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin (PSYS191/192). Kurssille mahtuu 50 opiskelijaa (2 x 25 hlö ryhmät).

Ilmoittautumien kurssille alkaa torstaina 4.10.2018. klo 9:00 ja se tapahtuu opintojakson PSYA1901 Psykologian erityisopinnot alta valitsemalla harjoitusryhmä.

Kurssi koostuu itsenäisesti Moodlessa katsottavista luennoista (7 kpl) ja niihin liittyvistä tehtävistä sekä paikallisista harjoituksista (8 h), joiden vetäjänä on Heidi Korpipää.

Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat –kurssi löytyy Moodlesta:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25899

Kurssiavain Kopassa:  https://koppa.jyu.fi/kurssit/229886

Moodelssa olevat tehtävät tulee olla tehtyinä ennen harjoituksia

 

Kurssin voi tarvittaessa laajentaa ylimääräisillä esseetehtävillä 5 opintopisteen laajuiseksi psykologian aineopintoihin. Esseen tekemisestä sovitaan Juho Strömmerin kanssa.

Kriisipsykologian täydentäminen 5 op laajuiseksi.

"Kurssia täydentävä kirjallinen tehtävä on noin 4-10 sivun mittainen essee, jonka aiheen saat valita itse. Sen tulisi kuitenkin käsitellä kurssin aihepiiriä jostakin näkökulmasta, mikä kurssilla ei tullut esille. Tällaisia voisi olla esim. trauman neuropsykologiaa, lapsen näkökulma, suuronnettomuudet ja kriisihoito jne.. Esseen kirjallisuuteen tulee sisältyä kurssikirjallisuuden ulkopuolisia lähteitä ja tietysti omaa pohdintaa".

Esseen vastaanottaa Juho Strömmer

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan suoritustavasta riippuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) tai hyväksytty / hylätty.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat -kurssin harjoitusryhmät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä I [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 25
ilm.aika: 4.10.2018 09:00 - 31.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2Viveca 002, Ag C23249ma, ti3.12.2018 - 4.12.2018useitaKorpipää
Harjoitusryhmä II [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 25
ilm.aika: 4.10.2018 09:00 - 31.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2Viveca 002, Ag D21119ti, ke7.5.2019 - 8.5.2019useitaKorpipää
Harjoitusryhmä III [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2Viveca 002, Ag C23419ma, to6.5.2019 - 9.5.2019useitaKorpipää