Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.11.2019 18:58

KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari, 5 op, aloittava ryhmä

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 19.5.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Karita Mård-Miettinen (karita.h.mard-miettinen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Kristiina Skinnari (kristiina.skinnari@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 17
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma (AIKMA)
Ajankohtaista:

(Päivitys 4.9.2018) Seminaari on mahdollista aloittaa joko syksyllä tai keväällä. Jos aloitat seminaarin jo syksyllä, ilmoittaudu sekä syksyn että kevään seminaariryhmiin. Jos aloitat seminaarin vasta keväällä, ilmoittaudu vain kevään seminaariryhmään. Keväällä aloittaneiden seminaarityöskentely jatkuu syksyllä 2019. 

Sisältö:Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
Osaamistavoitteet:Seminaarin suoritettuaan opiskelija
o osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
o tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
o osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
o osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
o osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
o on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Esitiedot:o KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (aiempi koodi KLSA124)
o kandidaattiseminaari
o kandidaatintutkielma
Suoritustavat:Kontaktiopetus (väh. 80 % tapaamisista läsnä)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari (syksy) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 15
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 14Ag C222, Ag D211, Ag C233, Ag C233, Ag D211, Ag C234, X 310, X 310, X 310, X 310, A334, A334, F 203, C 41138 - 20pe, ti, to21.9.2018 - 17.5.2019useitaRuohotie-LyhtySisällönanalyysi/diskurssianalyysi; Abstraktiotason nosto pohdinnassa; Argumentaatio; Töiden esittelyä
Seminaari (kevät) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 15
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 8X 308, X 308, X 308, X 308, X 308, X 308, X 308, C 4113 - 19pe18.1.2019 - 10.5.2019useitaRuohotie-Lyhty