Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.9.2019 19:12

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Fysiikan laitos, Historian ja etnologian laitos, Kasvatustieteiden laitos, Kemian laitos, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Liikunnan sosiaalitieteiden laitos, Liikuntabiologian laitos, Liikuntakasvatuksen laitos, Liikuntakasvatuksen laitos (vanhentunut), Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Musiikin laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Opettajankoulutuslaitos, Psykologian laitos, Terveystieteiden laitos, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos, Viestintätieteet, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.11.18 - 30.4.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 30.4.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Irma Kakkuri (irma.a.kakkuri@jyu.fi)
Tutkimusavustaja Katariina Keinonen (katariina.keinonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jaana Laakkonen (jaana.m.laakkonen@jyu.fi)
Suunnittelija Hanna Laitinen (hanna.r.laitinen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Tommi Mäkinen (tommi.u.makinen@jyu.fi)
Kimmo Nieminen (kitaniem@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elina Savilahti (esavilahti@kolumbus.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 726
Maksimi osallistujamäärä: 1200
Sopii vielä: 474
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Fysiikan laitos (FYS), Historian ja etnologian laitos (HELA), Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Hyvinvointia ja opiskelua tukevat opinnot (HYV), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Kasvatustieteiden laitos (KLA), Kemian laitos (KEM), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kirjallisuuden kandidaattiohjelma (KIRKA), Liikunnan sosiaalitieteiden laitos (LSO), Liikuntabiologian laitos (LBI), Liikuntakasvatuksen laitos (LKA), Liikuntakasvatuksen laitos (vanhentunut) (LTI), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Musiikin laitos (MUS), Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU), Opettajankoulutuslaitos (OKL), Psykologian laitos (PSY), Taidehistoria ja taidekasvatus (THK), Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA), Taidehistorian opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TAHOS), Taidehistoria (TAIKU) (TAH), Taidekasvatuksen opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TKAOS), Taidekasvatus (TAIKU) (TKA), Terveystieteiden laitos (TER), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL), Viestintätieteet (VIE), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Ajankohtaista:

Hyvy-kurssit on tarkoitettu ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille osana orientoivia opintoja. Kursseilla käsitellään mm. akateemisia opiskelutaitoja, ajankäyttöä ja stressinhallintaa. Opintojakson avulla opiskelijat voivat oppia tunnistamaan haasteellisia tilanteita ennalta, panostamaan palautumiseen ja löytämään omat vahvuutensa sekä voimavaransa.

Sisältö:
 • Itsetuntemuksesta opiskelukykyä
 • Tunteiden säätelystä hyvinvointia
 • Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
 • Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
 • Arki haltuun palanen kerrallaan
 • Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
 • Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
 • opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
 • opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta
Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittaudu ainoastaan yhden ryhmän opetukseen
 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmään. Mikäli oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmän aikataulut eivät sovi sinulle, voit ilmoittautua myös muuhun ryhmään
 • Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille
Opetusmuodot:
 • Luennot (7 x 2h)
 • Itsenäinen työskentely
Suoritustavat:

Luennot

 • Läsnäolovelvollisuus
 • Mahdolliset poissaolot korvataan ensisijaisesti osallistumalla toisen ryhmän vastaavaan luentoon (muiden ryhmien aikataulut löytyvät Korpista)
 • Mikäli osallistuminen toisen ryhmän luentoon ei onnistu, voit suorittaa yhden luennon korvaavalla tehtävällä

Itsenäiset tehtävät

 • Opiskelija saa valita itsenäisistä tehtävistä itselleen mielekkäimmät
 • Reflektiotehtäviä oman opiskelukyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit
 • Luentodiat
 • Luentoihin liittyvä oheismateriaali
 • Tehtäviin liittyvä oheismateriaali
Lisätiedot:

Yliopistonopettaja Elina Savilahti

elina.m.savilahti@jyu.fi

Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Kurssin arvioiminen hyväksytyksi edellyttää:

 • kahden kirjallisen tehtävän tekemistä
 • luento-opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista
 • kahden luentoihin sidotun tehtävän tekemistä


Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos:

 • kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty hyväksytysti,
 • luento-opetukseen ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu korvaavalla tehtävällä

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1: IT-tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 155, maksimi 170
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 1.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7Ag Auditorio 2, C 4, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 244 - 5pe2.11.2018 - 1.2.2019useitaSavilahti, Mäkinen, Laakkonen, Kakkuri, Nieminen, Laitinen, KeinonenItsetuntemuksesta opiskelukykyä; Tunteiden säätelystä hyvinvointia; Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys; Akateemiset opiskelutaidot; Arki haltuun palanen kerrallaan; Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan; Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
RYHMÄ 2: Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 77, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 1.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7C 4, C 4, Ag Auditorio 3, C 4, L 302, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 344 - 5pe2.11.2018 - 1.2.2019useitaSavilahti, Mäkinen, Laakkonen, Kakkuri, Nieminen, Laitinen, KeinonenItsetuntemuksesta opiskelukykyä; Tunteiden säätelystä hyvinvointia; Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys; Akateemiset opiskelutaidot; Arki haltuun palanen kerrallaan; Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan; Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
RYHMÄ 3: Bio- ja ympäristötieteiden ja kemian laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 105, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 6.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7Ag Auditorio 3, C 4, C 4, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 22 - 8ma7.1.2019 - 18.2.2019useitaSavilahti, Mäkinen, Laakkonen, Kakkuri, Nieminen, Laitinen, KeinonenItsetuntemuksesta opiskelukykyä; Tunteiden säätelystä hyvinvointia; Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys; Akateemiset opiskelutaidot; Arki haltuun palanen kerrallaan; Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan; Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
RYHMÄ 4: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 120, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7L 304, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3 - 11ti15.1.2019 - 12.3.2019useitaSavilahti, Mäkinen, Laakkonen, Kakkuri, Nieminen, Laitinen, KeinonenItsetuntemuksesta opiskelukykyä; Tunteiden säätelystä hyvinvointia; Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys; Akateemiset opiskelutaidot; Arki haltuun palanen kerrallaan; Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan; Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
RYHMÄ 5: Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 60, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 15.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 33 - 10ke16.1.2019 - 6.3.2019useitaSavilahti, Mäkinen, Laakkonen, Kakkuri, Nieminen, Laitinen, KeinonenItsetuntemuksesta opiskelukykyä; Tunteiden säätelystä hyvinvointia; Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys; Akateemiset opiskelutaidot; Arki haltuun palanen kerrallaan; Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan; Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
RYHMÄ 6: Liikuntatieteellisen tiedekuntien opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 111, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 16.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7L 303, L 303, L 303, L 303, L 303, L 303, L 3033 - 10to17.1.2019 - 7.3.2019useitaSavilahti, Mäkinen, Laakkonen, Kakkuri, Nieminen, Laitinen, KeinonenItsetuntemuksesta opiskelukykyä; Tunteiden säätelystä hyvinvointia; Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys; Akateemiset opiskelutaidot; Arki haltuun palanen kerrallaan; Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan; Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?
RYHMÄ 7: Matematiikan ja tilastotieteen sekä fysiikan laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 68, maksimi 150
ilm.aika: 1.8.2018 01:00 - 10.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 7Ag Auditorio 2, RUU D 104 Helena, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 2, L 302, Ag Auditorio 32 - 8pe11.1.2019 - 22.2.2019useitaSavilahti, Mäkinen, Nieminen, Kakkuri, Laakkonen, Laitinen, KeinonenItsetuntemuksesta opiskelukykyä; Tunteiden säätelystä hyvinvointia; Arki haltuun palanen kerrallaan; Akateemiset opiskelutaidot; Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys; Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan; Mitä silloin, jos eteen tulee haasteita?