Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:02

KASA4300 Kandidaatintutkielma ja seminaari, 10 op, HAKULOMAKE lv. 2019 - 2020 kandiseminaariin

Kasvatustieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.8.19 klo 16:15.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 18.5.19 - 8.8.19
Ilmoittautumisaika: 18.5.19 klo 8:00 - 8.8.19 klo 16:15
Ilmoittautuminen voidaan perua 8.8.2019 klo 16:15 mennessä.
Opettaja(t): -
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 32
Organisaatiot:Aikuiskasvatus (KAS) (AIK), Kasvatustiede (KAS) (KAS), Kasvatustieteiden laitos (KLA)
Ajankohtaista:

Hakuilmoitus 18.5.2019:

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖSTÄ

Kartoitamme koko lukuvuoden seminaariryhmätarvetta. Jos aiot suorittaa kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen kandidaatin tutkielman/proseminaarin joko syyslukukaudella 2019 tai kevätlukukaudella 2020, ilmoittaudu tälle kurssille ja täytä kurssiin liitetty HAKULOMAKE torstaina 8.8.2019 klo 16.15 mennessä.
Jollei hakulomaketta ole täytetty, ilmoittautumistasi ei voida huomioida.

Alustavan suunnitelman mukaan lukuvuoden 2019-2020 järjestetään kolme seminaariryhmää, jotka ajoittuisivat seuraavasti:

  • syyskuu-joulukuu 2019 (periodit 1 ja 2), ohjaajana Marjatta Pakkanen 
  • loka-helmi (periodit 2 ja 3), ohjaaja ilmoitetaan myöhemmin (uusi yliopistonopettaja)
  • tammikuu-toukokuu 2019 (periodit 3 ja 4), ohjaajana Anu Järvensivu

Seminaariryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 8-12. Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin Sisu-järjestelmässä.

 

Hakulomakkeella tiedustellaan edeltävien opintojen lisäksi mm. alustavaa tutkielman aihealuetta ja ryhmätoivetta. Suosittelemme paritöiden tekemistä. Jollet ole etukäteen sopinut parista, riittää että mainitset kiinnostuksestasi parityöhön hakulomakkeella. Ohjaaja voi auttaa omassa ryhmässään parien muodostamisessa.

Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan opinnäytetutkielmien sijoittumista tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueille ja tutkimushankkeisiin (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus) suositellaan ja tuetaan. Tutkijoidemme tutkimushankkeita ja -aihealueita on esitelty Gradupankissa:  https://koppa.jyu.fi/avoimet/edu/kasvatustieteiden-tiedekunnan-gradutori

Syyslukukaudella alkavaan ryhmään pääsystä ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 21.8.2019
Seminaarikokoontumiset ovat pakollisia. Jos tiedät jo nyt, ettet pysty osallistumaan kaikkiin seminaaritapaamisiin, kannattaa kurssille osallistumista siirtää myöhempään ajankohtaan.

Ennakkotietoa opiskelijoille, jotka tullaan valitsemaan syyskuussa alkavaan kandidaatintutkielman seminaariin/proseminaariin:
Ensimmäiseen istuntoon pitää jokaisen tehdä noin kahden sivun mittainen ideapaperi omasta seminaarityöstään. Ohjeet ideapaperiin lähetetään kurssille hyväksytyille viimeistään 21.8. sähköpostitse. Ideapaperi tulee palauttaa 30.8. mennessä. Kaikkien tulee olla paikalla ensimmäisessä istunnossa 10.9., jossa jokainen esittelee oman tutkielmansa ideapaperin.  
Käsitteiden opiskelua varten tutustu ennakkoon: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori 


Tutustu myös:


Tiedoksi:

Yliopistossa on rehtorin päätöksellä otettu käyttöön plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin. Rehtorin antama päätös ja menettelytapaohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseen opiskelussa:

Päätös velvoittaa käyttämään Turnitin-ohjelmaa kaikkien opinnäytetöiden tarkastamiseen plagioinnin varalta. LIsätietoja tutkielmien tarkastamismenettelystä saat työsi ohjaajalta.


SIVUAINEENA KASVATUSTIETEEN / AIKUISKASVATUSTIETEEN AINEOPINTOJA SUORITTAVILLE:

Sivuaineopiskelijoilla on uusien opintovaatimusten mukaan mahdollisuus suorittaa proseminaarin vaihtoehtona opintojaksot KLAA4100 Kasvatustieteellisen tutkimukseen perehtyminen (5 op) + KASA/AIKA3282 Harjoittelu (5 op). Tästä mahdollisuudesta tulossa lisätietoa elokuussa oppiaineen nettisivulla. Mikäli sivuaineopiskelijalla on tarkoitus hakeutua myöhemmin kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen maisteriohjelmaan, huomioi, että valintakriteerinä saattaa olla proseminaarisuoritus. Maisteriohjelman valintakriteerit päätetään vuosittain.
 

Esitiedot:

Edeltävät opinnot:

Perusopinnot

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät  5 op (tai KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät) ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät 5 op (tai KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät) on suoritettava viimeistään opintojakson KASA4300 Kandidaatin tutkielma/ proseminaari aikana.
 

Suositellaan, että menetelmäkurssit on tehty ennen kandidaatin tutkielman/proseminaarin alkua.

Aikataulu:


 

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]