Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 05:19

YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 70
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (avoin yo) (AVOLKTH), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Sisältö:
 • yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • yrittäjyyden eri käsitteet ja ilmenemismuodot
 • yrittäjyysprosessin vaiheet ja yrittäjänä epäonnistuminen
 • erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
 • yritystoiminnan kasvustrategiat
 • sosiaalinen yrittäjyys, eettisyys ja kestävä kehitys yrittäjyydessä
 • exit-strategiat
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
 • selittää muutokset yrittäjyyden eri sosiaalisissa ja taloudellisissa merkityksissä
 • nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
 • havainnoida eettiset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat yrittäjyydessä
 • eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja
Esitiedot:Ei esitietovaatimuksia.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan yhteistyöoppilaitoksesta saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Täsmennetään kunkin yhteistyöoppilaitoksen omassa, opintojakson suorittamista koskevassa ohjeistuksessa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]