Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 05:10

YTTP1120 Markkinoinnin perusteet, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 68
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Sisältö:
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
 • Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
 • Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi, positiointi ja brändääminen
 • Tuotekehitys
 • Hinnoittelu
 • Jakeluketjun hallinta
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Markkinointiviestintä
 • Digitaalinen markkinointi
 • Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
 

 • nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
 • määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
 • tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
 • selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan yhteistyöoppilaitoksesta saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Pride, W.M., Ferrel, O.C., Lukas, B., Schembri, S., Niininen, O. & Casidy, R. (2017) Marketing Principles (3rd Asia-Pacific edition). South Melbourne, Victoria: Cengage Learning Australia. ISBN: 9780170386180 (saatavana myös e-kirjana).

Armstrong, G., Kotler, P. & Opresnik, M.C. (2016 tai uudempi) Marketing: An introduction (13th global edition). Harlow, England: Pearson Education Limited. ISBN: 9781292146508 (saatavana myös e-kirjana).

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]