Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.6.2023 23:22

ERIS300 Yhteistyö ja yksilöllistäminen yhdessä oppimisen tukena, 3 op, erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville [kotisivu]

Erityispedagogiikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 25.11.08 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/59305
Alkaa - päättyy: 11.12.08 - 21.4.09
Ilmoittautumisaika: 8.8.08 klo 16:15 - 25.11.08 klo 23:59
Opettaja(t): Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
Päivi Kaasinen
Matti Kuorelahti (matti.kuorelahti@jyu.fi)
Elina Oksanen (emooksaska@gmail.com)
Anja Rantala (anja.rantala@icloud.com)
Yliopistonlehtori Tanja Vehkakoski (tanja.vehkakoski@jyu.fi)
Simo Vehmas
Lehtori Riitta Viitala (riitta.viitala@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Sakari Moberg (sakarimoberg@gmail.com)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 127
Organisaatiot:Erityispedagogiikan laitos (ERI), Erityispedagogiikka (ERI)
Ajankohtaista:Huhtikuun lähijaksolla pidetään kurssin viimeinen osuus: Kasvatuksen ja opetuksen ksilöllistäminen. Jaksoon kuuluu kaksivaiheinen kirjallinen tehtävä: I. Laadi ennen luentoja noin 1 sivun mittainen pohdiskelu, miten yksilöllistäminen on sinulle tähänastisen työkokemuksen, opiskelun ja harjoittelun jälkeen avautunut. Kirjoittaessasi tarkastele samalla Erityisopetuksen strategia -muistiota http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr47.pdf?lang=fi Tekstin keskeisimmät teemat ovat: 1. Mitä yksilöllistäminen tarkoitta? 2. Miten sitä voidaan toteuttaa? Laita tekstisi 17.4. mennessä Optimaan oma ryhmäsi työtilaan. II. Jatka tekstiäsi luentojen jälkeen noin sivun verran ja arvioi omaasi ja yleistä yksilöllistämispuhetta luentojen teemojen ja niillä syttyneiden ajatusten pohjalta. Laita tekstisi Optimaan oman ryhmäsi työtilaan 24.4. mennessä.
Osaamistavoitteet:Opintojaksolla perehdytään perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä moniammatilliseen työskentelyyn ja verkostoitumiseen. Keskeisenä näkökulmana on inkluusioon pohjautuva yhdessä oppiminen. Opintojaksolla perehdytään myös yksilöllistämiseen elämänkaaressa, yksi-löllistämisen perusteisiin, merkityksiin ja käytännön ratkaisuihin.
Suoritustavat:Moniammatillinen yhteistyö: luennot 12 t, pienryhmätyöskentely 6 t ja IT 23 t. Inklusiivinen opetus: luennot 10 t ja IT 10 t. Kasvatuksen ja opetuksen yksilöllistäminen: luennot 8 t ja IT 12 t.
Kirjallisuus:Oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento 1 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Moniammatillinen yhteistyö [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 127, maksimi 140
ilm.aika: 8.8.2008 16:15 - 25.11.2008 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 5Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, L 304, Ag Auditorio 3, L 30450 - 7ke, ti10.12.2008 - 10.2.2009useitaRantala, KaasinenTarja Seppälä-Pänkäläinen

Luento 2 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Inklusiivinen opetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 127, maksimi 140
ilm.aika: 8.8.2008 16:15 - 25.11.2008 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2L 304, Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10ke, to4.3.2009 - 5.3.2009useitaMoberg

Luento 3 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kasvatuksen ja opetuksen yksilöllistäminen (Huhtikuun lähijaksolla pidetään kurssin viimeinen osuus: Kasvatuksen ja opetuksen ksilöllistäminen. Jaksoon kuuluu kaksivaiheinen kirjallinen tehtävä: I. Laadi ennen luentoja noin 1 sivun mittainen pohdiskelu, miten yksilöllistäminen on sinulle tähänastisen työkokemuksen, opiskelun ja harjoittelun jälkeen avautunut. Kirjoittaessasi tarkastele samalla Erityisopetuksen strategia -muistiota http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr47.pdf?lang=fi Tekstin keskeisimmät teemat ovat: 1. Mitä yksilöllistäminen tarkoitta? 2. Miten sitä voidaan toteuttaa? Laita tekstisi 17.4. mennessä Optimaan oma ryhmäsi työtilaan. II. Jatka tekstiäsi luentojen jälkeen noin sivun verran ja arvioi omaasi ja yleistä yksilöllistämispuhetta luentojen teemojen ja niillä syttyneiden ajatusten pohjalta. Laita tekstisi Optimaan oman ryhmäsi työtilaan 24.4. mennessä.) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 127, maksimi 140
ilm.aika: 8.8.2008 16:15 - 25.11.2008 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 2Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 317ma, ti20.4.2009 - 21.4.2009useita-Ylitarkastaja Pirjo Koivula, OpH: Yksilöllistäminen koulutus- ja kasvatusjärjestelmässä - käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa; 8-10: tutkija Tanja Vehkakoski; 10-12: prof. Simo Vehmas