Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.6.2023 12:52

ERIS337 Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä, 3 op, Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille [kotisivu]

Erityispedagogiikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.2.09 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/62503/folder_listing
Alkaa - päättyy: 16.2.09 - 25.5.09
Ilmoittautumisaika: 30.9.08 klo 0:00 - 12.2.09 klo 23:59
Opettaja(t): Erja Kautto-Knape (erja.k.kautto-knape@jyu.fi)
Matti Kuorelahti (matti.kuorelahti@jyu.fi)
Elina Oksanen (emooksaska@gmail.com)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 62
Organisaatiot:Erityispedagogiikan laitos (ERI), Erityispedagogiikka (ERI)
Ajankohtaista:Ennakkotehtävä postitetaan ilmoittautuneille viikolla 2/2009.
Sisältö:Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään erityiskasvatukseen ja – opetukseen liittyvästä arvioinnista. Opiskelija perehtyy arvioinnin taustalla oleviin erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Hän oppii myös ymmärtämään arvioinnin, arviointikäytänteiden ja -välineiden taustalla olevia oletuksia, niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja rajoituksia sekä soveltamaan arvioinnin tuottamaa tietoa omiin pedagogisiin ratkai-suihinsa.
Suoritustavat:: Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä (10t). Kontaktiopetus (16 t: sisältää luennot ja pienryhmä- sekä seminaarityöskentelyä 4 t) ja arvioitavasta oppimistehtävästä (51 t: arvioinnin lähestymistapaan tai arviointivälineeseen perehtyminen ja tehtäväraportti). Arviointi: 0-5.
Kirjallisuus:Kirjallisuus: 1) ARTIKKELIPAKETTI (jaetaan ensimmäisellä luentokerralla). 2) ARTIKKELIMATERIAALI (tarvittaessa ajankohtaista arvioinnista pienryhmätyöskentelyyn) Oheiskirjallisuus: HOLOPAINEN, P., IKONEN,O. & OJALA, T. 2001. Arviointi opetuksen ja oppimisen ohjausta tukevana toimintana. Tukea tarvitsevien opetuksen kehittäminen kunnissa ja oppilaitoksissa. Kehittyvä koulutus 1. Helsinki: Opetushallitus. TZURIEL, D. 2001. Dynamic assessment of young children. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers. SIMEONSSON, R.J. & ROSENTHAL, S.L. 2001. Psychological and de-velopmental assessment. New York: Guilford Press.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 62, maksimi 70
ilm.aika: 30.9.2008 00:00 - 12.2.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 4C 2, YlistöKem1, Ag Gamma, C 56 - 9ma, ke2.2.2009 - 25.2.2009useitaKautto-Knape, Kuorelahti, OksanenAloitusinfo ja arvioinnin etiikka.; yksilöllinen ja yhteisöllinen arviointi.; Sirkku Niemelä: Kliininen arviointi; Elina Oksanen: Dynaaminen arviointi

Valitse joko seminaari 1 tai seminaari 2 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 35
ilm.aika: 30.9.2008 00:00 - 12.2.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Viveca 54716to16.4.200915:15-18:45Kautto-Knape
Seminaari 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 35
ilm.aika: 30.9.2008 00:00 - 12.2.2009 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1D 10917to23.4.200914:15-17:45Kautto-Knape