Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 18:28

TILS110 Bayes-tilastotiede, 8 op [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.5.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/96640
Alkaa - päättyy: 10.1.11 - 20.5.11
Ilmoittautumisaika: 7.4.10 klo 0:00 - 20.5.11 klo 23:59
Opettaja(t): Dario Gasbarra
Laajuus: 8 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Ajankohtaista:Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen syventävien opintojen kurssi. Kurssi on suunnattu mallintamiseen oriontoituneille matematiikan, tilastotieteen sekä tietotekniikan opiskelijoille, joilla on suoritettuna tn-laskennan peruskurssi.
Sisältö:Bayes-menetelmää käytetään paitsi tilastollisessa data-analyysissa myös mm. kuva-analyysissa, neurolaskennassa (Bayes-verkot), bioinformatiikassa, päätöksentekoteoriassa sekä käänteisongelmien ratkaisuissa. Lähestymistapa perustuu posterioritodennäköisyyksien laskemiseen, jossa otetaan huomioon sekä ennakkotieto että havaintoaineiston informaatio. Kurssilla perehdytään myös MCMC-menetelmän käyttöön posteriorin laskennassa WinBUGS-ohjelmalla. Kurssin alkuosassa laskennassa käytetään 1st bayes –ohjelmaa. Kurssin sisältö OSA I 1. Johdanto 2. Todennäköisyys epävarmuuden mittana 3. Malli 4. Priori, posteriori ja prediktiiviset jakaumat 5. Yksiparametrisia malleja 6. Hypoteesintestaus 7. Joitakin yleisiä periaatteita OSA II 8. Johdatus moniparametrisiin malleihin 9. Posteriorin approksimointi 10. Posteriorijakauman simulointi-MCMC 11. Hierarkkiset Bayes-mallit 12. Mallikritiikki Bayes-tilastotieteessä 13. Puuttuvan tiedon käsittely 14. Esimerkkejä hierarkkisten mallien soveltamisesta 15. Bayesiläinen päätöksentekoteoria 16. Empiirinen bayes -menetelmä
Osaamistavoitteet:Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilastoaineistojen mallintamiseen ja analysointiin Bayes-menetelmää soveltaen. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää Bayes-menetelmän filosofian, hierarkkisen mallin rakentamisen, siihen liittyvän simulointiin perustuvan laskennan (MCMC) sekä pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteissa.
Esitiedot:Ennakkotiedoiksi oletetaan todennäköisyyslaskennan cl-kurssien hyvää osaamista sekä hieman ohjelmointitaitoa (esim. R-kielen käyttötaitoa, R-kurssi pidetään lukukauden alussa).
Suoritustavat:Kurssi suoritetaan a) kahdessa osassa jaksojen lopussa tai b) loppukokeella.
Aikataulu:Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Luennot alkavat 10.1. Kurssi on suunnattu mallintamiseen oriontoituneille matematiikan, tilastotieteen sekä tietotekniikan opiskelijoille,joilla on suoritettuna tn-laskennan peruskurssi.
Kirjallisuus:Ohjelmistot: BUGS ja 1st bayes ovat vapaasti saatavilla seuraavista osoitteista: WinBUGS: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk 1st bayes: http://www.tonyohagan.co.uk Oppimateriaali: Penttinen, A. (2007) Bayes-tilastotiede. Luentomoniste Jyväskylän yliopisto (jaetaan luennoilla). Lee, P.M. (1997) Bayesian statistics. An introduction (toinen laitos). Arnold. Gelman, A. Carlin, J.B., Stern, H.S. & Rubin, D. (1995) Bayesian data analysis, Chapman & Hall. Congdon, P. (2001) Bayesian statistical modelling, Wiley.

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 40
ilm.aika: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 2102 - 13ke12.1.2011 - 30.3.2011useitaGasbarra
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 40
ilm.aika: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaA 210, MaD 245, MaD 245, MaD 2452 - 13to13.1.2011 - 31.3.2011useitaGasbarra

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 40
ilm.aika: 7.4.2010 00:00 - 20.5.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 259, MaD 2593 - 14pe21.1.2011 - 8.4.2011useitaGasbarra