Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.1.2022 22:34

ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op, syksy 2010 [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.12.10 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/ohjelmointi1/2010
Alkaa - päättyy: 8.9.10 - 16.12.10
Ilmoittautumisaika: 30.5.10 klo 0:00 - 14.12.10 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 14.12.2010 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Vesa Lappalainen (vesa.t.lappalainen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Toni Haka-Risku
Jonne Harja (Tienkou@gmail.com)
Antoine Kalmbach (ane@iki.fi)
Heikki-Jussi Niemi
Ville Pelho
Markus Pohjola
Yliopistonlehtori Ari Tuhkala (ari.tuhkala@gmail.com)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 189
Maksimi osallistujamäärä: 350
Sopii vielä: 161
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Ohjelmoinnin perusrakenteet. Johdatus algoritmeihin ja ongelmanratkaisuun. Perustietorakenteet ja niiden soveltaminen. Ohjelman suunnittelun perusteet. Valmius yksinkertaisen Java-ohjelman toteuttamiseen.
Osaamistavoitteet:Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan 1) selittää rakenteisen ohjelmoinnin perusperiaatteet 2) löytää yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun sopivat algoritmit, tietotyypit ja tietorakenteet 3) suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen ohjelman käyttäen Java-ohjelmointikieltä.
Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Ohjelmoinnin perusajatusosaa soveltaa
Aliohjelmatosaa luoda
Ehtolauseetosaa analysoida
Silmukatosaa analysoida
Taulukotosaa soveltaa
Tiedostotymmärtää
Rekursiomuistaa
Java-kielen perusteetosaa soveltaa
Yksikkötestit (TDD)ymmärtää
Debuggerin käyttöosaa soveltaa
Lukujärjestelmät, ASCII-koodiymmärtää
Esitiedot:Tietokoneen käyttötaito. Ei edellytä aiempaa ohjelmointitaitoa.
Opetusmuodot:Luennot, ohjatut demonstraatiot mikroluokassa, harjoitustyö.
Suoritustavat:Lopputentti ja hyväksytty harjoitustyö. Demonstraatiot.
Kurssin työmäärä:
         t/vko   Viikkoa tun.yht
----------------------------------------------
Luennot       4     11    44
Demojen palautus  2     11    22
Demoja kotona    4     11    44
Pääteohjaukset   2     10    20
Harjoitustyö              30
----------------------------------------------
Yhteensä:     14.5    11    160
Kirjallisuus:Ohjelmointi 1 -luentomoniste, 2009. Mika Vesterholm, Jorma Kyppö: Java-ohjelmointi, 6. uudistettu painos, Talentum, 2006. Walter Savitch: Absolute Java, Pearson Education. Y. Daniel Liang: Introduction to Java Programming (Core Version), Prentice Hall. John Lewis, William Loftus: Java Software Solutions, Addison Wesley. Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel: (Small) Java How to Program, Prentice Hall.
Avainsanat:Java, ohjelmointi, rakenteinen ohjelmointi, silmukka, aliohjelma, funktio, ehtolause

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ma Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 184, maksimi 300
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag C23136 - 50ma, ke6.9.2010 - 15.12.2010useitaHaka-Risku, Lappalainen, Pohjola
Ti Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 184, maksimi 300
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 336 - 47ti7.9.2010 - 23.11.2010useitaLappalainen

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 99, maksimi 200
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 337 - 48ma13.9.2010 - 29.11.2010useitaLappalainen
Demo 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 200
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 3, Ag Auditorio 337 - 48ma13.9.2010 - 29.11.2010useitaLappalainen
Demo vain netti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, maksimi 200
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11-37 - 48ma13.9.2010 - 29.11.2010useita-

Pääteohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 47ke8.9.2010 - 24.11.2010useitaKalmbach, Pohjola
Ryhmä 1.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36 - 47ke8.9.2010 - 24.11.2010useita-
Ryhmä 2.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 14Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 49ke8.9.2010 - 8.12.2010useitaKalmbach, Haka-Risku, Kalmbach, Tuhkala
Ryhmä 2.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36 - 48ke8.9.2010 - 1.12.2010useitaHarja, Pohjola
Ryhmä 3.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 48ke8.9.2010 - 1.12.2010useitaHaka-Risku, Tuhkala, Harja, Tuhkala, Kalmbach, Tuhkala
Ryhmä 3.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36 - 48ke8.9.2010 - 1.12.2010useita-
Ryhmä 4.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 48ke8.9.2010 - 1.12.2010useitaHaka-Risku, Kalmbach
Ryhmä 4.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36 - 48ke8.9.2010 - 1.12.2010useita-
Ryhmä 5.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 48to9.9.2010 - 2.12.2010useitaHaka-Risku, Kalmbach
Ryhmä 5.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36 - 48to9.9.2010 - 2.12.2010useitaKalmbach
Ryhmä 6.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 15Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 50to9.9.2010 - 16.12.2010useitaTuhkala, Kalmbach, Tuhkala, Pohjola, Tuhkala
Ryhmä 6.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36 - 48to9.9.2010 - 2.12.2010useitaKalmbach, Pelho
Ryhmä 7.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 48to9.9.2010 - 2.12.2010useitaHarja, Harja, Kalmbach, Harja, Pelho
Ryhmä 7.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36 - 48to9.9.2010 - 2.12.2010useita-
Ryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 20
ilm.aika: 29.12.2009 00:00 - 29.11.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 13Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 48to9.9.2010 - 2.12.2010useitaPohjola, Harja, Pohjola, Haka-Risku, Pohjola
Ryhmä 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36 - 50pe10.9.2010 - 17.12.2010useitaHaka-Risku, Haka-Risku, Harja

Programming 1 for international ppl [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohj1 fall 2010 (Conversation and minilectures in English regarding self-study and exam of Programming 1, fall 2010.) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 15
ilm.aika: 30.5.2010 00:00 - 14.12.2010 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 11-36 - 46pe10.9.2010 - 19.11.2010useita-

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 3.12.2010 (Lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 133, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2010 00:00 - 29.11.2010 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 348pe3.12.201012:00-16:00Lappalainen
Tentti 21.1.2011 (1. uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2010 00:00 - 17.1.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 33pe21.1.201112:00-16:00Lappalainen
Tentti 8.4.2011 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2010 00:00 - 4.4.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 214pe8.4.201112:00-16:00Lappalainen