Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 01:18

RUOP204 The Structure and Function of Language 1B, 4 ECTS

Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 13.1.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 14.1.19 - 3.5.19
Registration period: 7.9.18 at 11:00 - 13.1.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 3.6.2019 at 00:00.
Instructor(s): University lecturer Paulina Nyman-Koskinen (paulina.e.nyman-koskinen@jyu.fi)
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: svenska; completion language(s): -
Registered: 37
Max participants: 60 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Swedish (KLS) (RUO)
Current events:

Ruotsin perusopintojen ryhmiin ovat etusijalla syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat. Seuraavana priorisoidaan lähellä valmistumista olevat sivuaineopiskelijat ja tutkintoaan täydentävät opiskelijat. 

Contents:Kurssilla opiskelijat perehtyvät ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä suomen ja ruotsin kielen rakenteellisiin eroihin.
Learning outcomes:Kurssin suoritettuaan opiskelija
-on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin, lauseenjäsennykseen sekä ruotsin kielen vastineisiin ilmaista suomen kielen genetiivirakenteita
-on perehtynyt suomen ja ruotsin keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin
-osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä suomeksi että ruotsiksi
-osaa selittää muille suomen ja ruotsin kieliopin ilmiöitä suomeksi ja ruotsiksi
-osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa
Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
978-91-1-302950-4T. G. Hultman. Svenska Akademiens språklära. 2003.
978-91-1-304-370-8Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden. Norstedts Akademiska Förlag 2005.
978-951-792-508-2U. Fiilin och K. Hakala (2011) Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille. 2011.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Full information on teaching groups]

Exercise group [group details and registration]

ryhmä 1 [group details and registration]; registered 10, minimum 6, maximum 13
reg.time: 6.9.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12S 203, X 326, X 328, X 328, X 328, S 203, S 203, S 203, S 203, S 203, S 203, S 2033 - 17Tu15.1.2019 - 23.4.2019severalNyman-Koskinen
ryhmä 2 [group details and registration]; registered 13, minimum 6, maximum 14
reg.time: 6.9.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12S 203, X 310, X 310, S 203, X 310, X 310, S 203, S 203, X 310, S 203, S 203, S 2033 - 17Wed16.1.2019 - 24.4.2019severalNyman-Koskinen
ryhmä 3 [group details and registration]; registered 10, minimum 6, maximum 13
reg.time: 6.9.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURI
1 - 12X 207, S 203, S 203, X 328, X 328, X 328, S 203, S 203, S 203, S 203, S 203, S 2033 - 17Th17.1.2019 - 25.4.2019severalNyman-Koskinen