Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:35

TIES507 Projektiopinnot (DI/FM-koulutus), 15 op, DI/FM-koulutusohjelman projektikurssi, pakollinen vaativien järjestelmien opiskelijoille

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.9.11 - 27.1.12
Ilmoittautumisaika: 1.2.11 klo 0:00 - 30.4.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): -
Laajuus: 15 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Kurssilla osallistutaan oikealla asiakkaalle toteutettavaan kartoitus- tai tuotekehitysprojektiin. Aiheet voivat sisältää myös ohjelmistonkehitystä. Aiheet valitaan koulutusohjelman opintoja vastaaviksi.
Osaamistavoitteet:Tavoitteena on tutustua koulutusohjelman sisältöihin käytännössä, asiakasprojektin kautta. Samalla pohditaan ryhmätyön prosessien (kuten yksilö vs. ryhmä) sekä teknisten prosessien (kuten vaatimusten hallinta) merkityksiä osana projektin onnistunutta läpivientiä.
Suoritustavat:Aktiivinen osallistuminen projektiin ja sen ohjauksiin. Ohjaukset koostuvat ainakin itsearvioinneista ja ryhmäkeskusteluista, jotka toteutetaan projektiryhmäkohtaisesti.