Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.3.2023 21:09

ERIS360 Portfolio, 3 op, PORTFOLIOseminaarit lukuvuonna 2011-12 [kotisivu]

Erityispedagogiikka

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.12 klo 16:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/111929
Alkaa - päättyy: 14.9.11 - 2.5.12
Ilmoittautumisaika: 9.6.11 klo 8:00 - 15.5.12 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.6.2012 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Erja Kautto-Knape (erja.k.kautto-knape@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 96
Organisaatiot:Erityispedagogiikka (ERI)
Ajankohtaista:Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka. Ajoitus: 4. ja 5. vuosi.
Sisältö:Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa analysoida omaa ammatillista osaamistaan - osaa dokumentoida oman osaamisensa ja koota näyteportfolion - osaa esitellä omaa asiantuntijuuttaan suullisesti sekä kirjallisesti.
Suoritustavat:Seminaarit 9 t sekä opintojen päättyessä loppuseminaari 3 t. Kirjallisuuteen perehtyminen, portfolion osatehtävien tekeminen ja porfolion laatiminen 69 t. Portfolioseminaarit on tarkoitettu suorittavaksi 4. ja 5. opIskeluvuoden aikana (2 vuotta). Seminaarit voi tapauskohtaisesti suorittaa myös yhdessä lukuvuodessa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 syksyllä 2011 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 70
ilm.aika: 9.6.2011 08:00 - 15.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 537ke14.9.201113:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 2 syksyllä 2011 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 70
ilm.aika: 9.6.2011 08:00 - 15.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1D 30443ke26.10.201113:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Loppuseminaari syksyllä 2011 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 70
ilm.aika: 9.6.2011 08:00 - 15.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 14548pe2.12.201110:15-14:00Kautto-KnapeHuom! Työ tulee toimittaa ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen loppuseminaaria!Tapahtuman tiedot
Seminaari 1 keväällä 2012 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 70
ilm.aika: 9.6.2011 08:00 - 15.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2593ke18.1.201213:15-14:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
2Ag Alfa3ke18.1.201214:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 2 keväällä 2012 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 70
ilm.aika: 9.6.2011 08:00 - 15.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1B 126A8ke22.2.201213:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 3 keväällä 2012 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 70
ilm.aika: 9.6.2011 08:00 - 15.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25913ke28.3.201213:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Loppuseminaari keväällä 2012 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 70
ilm.aika: 9.6.2011 08:00 - 15.5.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1H 32018ke2.5.201210:15-16:00Kautto-KnapeHuom! Työ tuleee toimittaa ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen loppuseminaaria!Tapahtuman tiedot