Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:59

TJTA290 Harjoittelu, 1 - 10 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 28.5.12
Opettaja(t): Johanna Maksimainen (johanna.p.maksimainen@jyu.fi)
Laajuus: 1 - 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:Opintojaksolle ei ilmoittauduta Korpin kautta. Jos olet kiinnostunut suorittamaan tämän opintojakson, sovi tapaaminen Eliisa Jauhiaisen kanssa.
Sisältö:Tavoitteena on perehdyttää opiskelija ekonomin ammattikäytäntöön jossakin organisaatiossa toimien. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, johon tietojärjestelmätieteen opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia. Opiskelijan tulee laatia harjoittelustaan suunnitelma ennen harjoittelujaksoa. Harjoittelujakson aikana opiskelija raportoi työtään ja harjoittelun jälkeen valmiin raportin pohjalta harjoittelujakso arvioidaan.
Osaamistavoitteet:Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja.
Opetusmuodot:Harjoittelu ja sen raportointi.
Aikataulu:Harjoittelun suorittamisesta tulee sopia etukäteen ennen harjoittelun aloittamista.