Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:55

TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki, 3 op

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.12.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 24.10.11 - 12.12.11
Ilmoittautumisaika: 31.5.11 klo 0:00 - 12.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 12.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori, yliopistonopettaja Leena Hiltunen (leena.hiltunen@mit.jyu.fi)
Ritva-Liisa Järvelä (ritva-liisa.jarvela@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 23
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 7
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Ajankohtaista:

Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti opettajan pedagogisten aineopintojen kanssa.

Sisältö:Opintojaksolla tietotekniikan aineenopettajaksi opiskelevat suunnittelevat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen kokonaisuuden yhteistyökoulun opettajien toiveiden mukaisesti. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä luokanopettajaksi tai muun aineen aineenopettajaksi opiskelevien kanssa riippuen kulloinkin mukana olevista yhteistyökouluista. Opintojakson tavoitteena on antaa opettajaksi opiskeleville valmiudet toimia muiden opettajien pedagogisena tukena tulevissa työtehtävissä.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa ja osaa analysoida opettajakollegan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvät tarpeet ja toiveet,
  • osaa suhteuttaa pedagogisen tuen tarpeen käytäntöön,
  • osaa ehdottaa opettajakollegalle sopivia toteutusratkaisuja, sekä
  • osaa suunnitella tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen tarpeen mukaan.
Esitiedot:Opettajan pedagoiset perusopinnot (25 op) tai (aikuis-)kasvatustieteen perusopinnot (25 op).
Valintamenettely:

Etusijalla tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen opiskelijat.

Opetusmuodot:Luennot ja oppimistehtävät sekä verkkotyöskentely Optima-ympäristössä. Opetusta on mahdollista seurata reaaliajassa etänä Adobe Connect Pro -videokonferenssiohjelman kautta sekä luentotallenteiden avulla.
Suoritustavat:

Luennot, harjoitustyö sekä harjoitustyön esittely loppuseminaarissa. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Kirjallisuus:Ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 40
ilm.aika: 31.5.2011 00:00 - 12.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa43ma24.10.201116:15-18:00-Leena HiltunenTapahtuman tiedot
2Ag Alfa44ma31.10.201116:15-18:00-Aiheiden esittelyTapahtuman tiedot
3Ag C23245ma7.11.201112:15-14:00HiltunenTapahtuman tiedot
4Ag C23246ma14.11.201112:15-14:00HiltunenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 40
ilm.aika: 31.5.2011 00:00 - 12.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa43ke26.10.201116:15-18:00-Ritva-Liisa JärveläTapahtuman tiedot
2Ag Alfa44ke2.11.201116:15-18:00-Jari Inkilä, Senja MatilainenTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 200
ilm.aika: 31.5.2011 00:00 - 12.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-47ke23.11.201112:15-14:00HiltunenAg D123Tapahtuman tiedot
2-50ma12.12.201114:15-18:00HiltunenLoppuseminaari salissa Ag D123Tapahtuman tiedot