Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:47

TJTS502 Tutkielma, 30 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.5.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 28.5.12
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 28.5.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.5.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pauli Brattico (pajubrat@jyu.fi)
Tutkimusprofessori Lauri Frank (frank@jyu.fi)
Marikka Heikkilä (marikka.heikkila@jyu.fi)
Pertti Hirvonen (pertti.k.j.hirvonen@jyu.fi)
Jussi Koskinen (koskinen@jyu.fi)
Tutkijatohtori Tuomo Kujala (tuokuja@jyu.fi)
Lehtori Timo Käkölä (timo.k.kakola@jyu.fi)
Mauri Leppänen (mauri@cs.jyu.fi)
Yliopistonopettaja Eetu Luoma (eetu.luoma@jyu.fi)
Johanna Maksimainen (johanna.p.maksimainen@jyu.fi)
Lehtori Panu Moilanen (panu.moilanen@jyu.fi)
Nazmun Nahar (nazmun.n.nahar@jyu.fi)
Tiina Parkkonen (tiina.parkkonen@jyu.fi)
Tutkimusprofessori Jan Pawlowski (jan.pawlowski@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Maritta Pirhonen (maritta.r.pirhonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Mirja Pulkkinen (mirja.pulkkinen@jyu.fi)
Seppo Puuronen (seppo.puuronen@jyu.fi)
Professori Pertti Saariluoma (pertti.saariluoma@jyu.fi)
Airi Salminen (airi.salminen@jyu.fi)
Tutkijatohtori Markus Salo (matotasa@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Professori Pasi Tyrväinen (pasi.tyrvainen@jyu.fi)
Professori Jari Veijalainen (jari.a.veijalainen@jyu.fi)
Laajuus: 30 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 77
Organisaatiot:Digitaalinen media (TKTL) (DM), Elektroninen liiketoiminta (TKTL) (EL), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT), Tietojärjestelmät (TKTL) (TJ)
Sisältö:

Tutkielma on itsenäinen opinnäytetyö ja samalla myös kielen taidon kypsyysnäyte. Sen voi kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Tutkielman aiheen voi saada ohjaajalta, sen voi kehitellä itse tai aihe voi perustua jonkin yrityksen tai organisaation kiinnostuksen kohteeseen. Kaikissa tapauksissa tutkielman aiheesta on tutkielman aloitusvaiheessa sovittava ohjaajan kanssa. Ohjaajina toimivat tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkijat, erityisesti professorit, yliopistotutkijat ja lehtorit. Tutkielmassa opiskelijan tulee osoittaa: 1) valmiutta tieteelliseen ajatteluun, 2) perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, 3) tutkimusmenetelmien hallintaa ja 4) kykyä tietojen esittämiseen omalla tieteenalalla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• tuntee joitakin oman tieteenalan keskeisiä teorioita ja tutkimustuloksia (A1)

• osaa hankkia tietoa omalta tieteenalalta (B1)

• osaa tulkita tieteellisiä lähteitä ja analysoida niitä kriittisesti (B1)

• osaa kirjallisesti ilmaista itseään ja argumentoida tieteellisesti noudattaen voimassa olevia raportointiohjeita (B1)

• hallitsee oman opinnäytetyönsä menetelmäosuuden ja osaa arvioida kriittisesti omaa menetelmän soveltamistaan (B1)

• osaa itsenäisesti tuottaa opinnäytetyölle ominaista tekstiä (B1)

Esitiedot:Työ aloitetaan pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa Tutkimusmenetelmät-opintojakson yhteydessä ja sitä tehdään graduseminaarin tukemana. Työtä aloittaessaan opiskelijan on syytä varmistua siitä, että hänellä on valmiudet löytää tietojenkäsittelytieteiden kirjallisia lähteitä, lukea ja ymmärtää englanninkielistä tietojenkäsittelytieteiden kirjallisuutta ja kirjoittaa hyvää kieltä.
Opetusmuodot:Henkilökohtainen ohjaus
Suoritustavat:Pro gradu –tutkielma.