Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:38

TJTA302 Kandidaatin tutkielma, 7 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.5.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 28.5.12
Ilmoittautumisaika: 14.5.11 klo 0:00 - 28.5.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.5.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pauli Brattico (pajubrat@jyu.fi)
Matti Eskelinen (matti.j.eskelinen@jyu.fi)
Tutkimusprofessori Lauri Frank (frank@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Veikko Halttunen (veikko.halttunen@jyu.fi)
Marikka Heikkilä (marikka.heikkila@jyu.fi)
Pertti Hirvonen (pertti.k.j.hirvonen@jyu.fi)
Jussi Koskinen (koskinen@jyu.fi)
Minna Koskinen (minna.i.koskinen@gmail.com)
Liisa Kuparinen (liisa.kuparinen@jyu.fi)
Lehtori Timo Käkölä (timo.k.kakola@jyu.fi)
Mauri Leppänen (mauri@cs.jyu.fi)
Yliopistonopettaja Eetu Luoma (eetu.luoma@jyu.fi)
Tohtorikoulutettava Markus Makkonen (markus.v.makkonen@jyu.fi)
Lehtori Pekka Makkonen (pekka.m.makkonen@jyu.fi)
Oleksiy Mazhelis (mazhelis@it.jyu.fi)
Lehtori Panu Moilanen (panu.moilanen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Arto Ojala (arojala@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Maritta Pirhonen (maritta.r.pirhonen@jyu.fi)
Markku Sakkinen (markku.sakkinen@cs.jyu.fi)
Airi Salminen (airi.salminen@jyu.fi)
Tutkijatohtori Markus Salo (matotasa@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Professori Pasi Tyrväinen (pasi.tyrvainen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jukka Varsaluoma (jukka.varsaluoma@jyu.fi)
Professori Jari Veijalainen (jari.a.veijalainen@jyu.fi)
Laajuus: 7 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 100
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:

Kandidaatintutkielma on pakollinen osa kandidaatintutkintoa. Kandidaatintutkielmaseminaareja on järjestetty laitoksella tietojärjestelmätieteen suuntautumisvaihtoehdottain, koska useimmat opiskelijat ovat tietojärjestelmätieteen opiskelijoita ja usein jo valinneet maisteriopintojensa suuntautumisvaihtoehdon. Myös useimpien ohjaajien asiantuntemus liittyy suuntautumisvaihtoehtoihin. Opiskelijat eivät kuitenkaan ole sidottuja tekemään kandidaatintutkielmaa minkään tietyn suuntautumisvaihtoehdon seminaarissa, koska kandidaattiopintojen aikana opiskelijalla ei tarvitse olla valittuna suuntautumisvaihtoehtoa.
   Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkintovaatimukset uusiutuvat syksyllä 2011. Aikaisemmissa tutkintovaatimuksissa laitoksella oli tietojärjestelmätieteessä kolme suuntautumisvaihtoehtoa: digitaalinen media (DM), elektroninen liiketoiminta (EL) ja järjestelmäkehitys (JK). Uusissa tutkintovaatimuksissa DM ja EL ovat yhdistyneet uudeksi suuntautumisvaihtoehdoksi, jonka nimi on tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta (TVL). Syksystä 2011 alkaen laitoksella on siis kaksi tietojärjestelmätieteen suuntautumisvaihtoehtoa: JK ja TVL. Mikäli kandidaatintutkielmaseminaariin ilmoittautuva opiskelija on valinnut maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehdon (joko vanhojen tai uusien tutkintovaatimusten mukaisesti), kannattaa hänen ilmoittautua oman suuntautumisvaihtoehtonsa aiheita painottavaan pienryhmään. Painotukset ryhmissä ovat ohjaajittain seuraavat: Makkonen (JK), Salminen (DM, TVL), Salo (EL, TVL), Seppänen (EL, TVL). Opiskelija, joka ei ole valinnut suuntautumisvaihtoehtoa tai jolle omaan suuntautumisvaihtoehtoon painottuvan pienryhmän aikataulu ei sovellu, voi ilmoittautua mihin tahansa pienryhmään mikäli siellä on tilaa. Tutkielmaohjausta opiskelija voi kysellä laitoksen opettajilta, tutkijoilta tai jatko-opiskelijoilta jo ennen seminaariryhmään ilmoittautumista.
 

Sisältö:

Opintojakson suorittaminen koostuu pienryhmäseminaariin osallistumisesta, pienimuotoisesta itsenäisestä tutkimusprojektista ja projektin tulosten kirjallisesta ja suullisesta raportoimisesta seminaarissa. Lopputuloksena syntyvä kandidaatintutkielma on kirjallisiin lähteisiin pohjautuva tutkielma ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta. Tutkielmia ohjaavat tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opettajat, tutkijat ja jatko-opiskelijat. Maisterin tutkintoon jatkavat voivat valita tutkielman aiheen niin, että sen puitteissa tehtyä kirjallisuusselvitystä voi hyödyntää osana gradutyötä. Tutkielman voi kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä.

Osaamistavoitteet:

Oppia toteuttamaan itsenäisesti tutkimusprojekti tieteellisen työn perusperiaatteita noudattaen. Harjaantua aikaisemman tutkimuksen, erilaisten tietolähteiden ja muiden opiskelijoiden töiden kriittiseen arviointiin. Oppia oman tutkimuksen kirjallista ja suullista raportointia. (A1, B1, C1, A2, B3, B4)
 

Esitiedot:

TJTA301 Kandidaattiseminaari, äidinkielen pakolliset kieliopinnot, pakolliset perus- ja aineopintojaksot tutkielman aihealueelta. Suositellaan myös aihealueen syventäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:

Korpissa sekä kurssille että yhteen pienryhmään.

Valintamenettely:

Pienryhmät pyritään muodostamaan (maisteriopintojen) suuntautumisvaihtoehdoittain.

Opetusmuodot:

Itsenäinen työskentely, seminaari, henkilökohtainen ohjaus.

Suoritustavat:

Oman tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman kirjallinen ja suullinen esittäminen seminaarissa, toisen opiskelijan tutkimussuunnitelman ja tutkielman opponoiminen. Seminaarityöskentelytavat vaihtelevat hieman pienryhmittäin.

Kurssin työmäärä:

Seminaari 14 t, seminaariesitysten ja opponointien valmistelu 10 t, ohjaus 2 t, lähdeaineiston etsiminen ja siihen paneutuminen & itsenäinen tutkimustyö 80 t, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittaminen 80 t.

Aikataulu:

Useimmat pienryhmät käynnistyvät syksyllä, aikataulut vaihtelevat ryhmittäin.

Kirjallisuus:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. (15. uud. painos). Helsinki: Tammi; Jauhiainen, E. & Pirhonen, M. (2010). Raportointiohje. Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Ohjeeseen liittyy myös mallipohjia. Ohje samoin kuin mallipohjat löytyvät tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sivulta https://www.jyu.fi/it/laitokset/cs/opiskelu/ohjeita-opiskelijoille/tutkielmat/.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

JK-pienryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

JK-pienryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 4
ilm.aika: 15.5.2012 00:00 - 24.9.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13340ti2.10.201212:15-16:00PirhonenValmiiden tutkielmien esittäminenTapahtuman tiedot

Pienryhmä (Salminen) [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pienryhmä (Salminen) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 13
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22240ma3.10.201114:15-16:00SalminenSeminaarin käynnistäminenTapahtuman tiedot
2Ag C22242ma17.10.201114:15-18:00SalminenA4-suunnitelmien käsittelyTapahtuman tiedot
3Ag C13345ma7.11.201112:15-18:00SalminenTutkimussuunnitelmien esittely ja opponointiTapahtuman tiedot
4Ag C23346ma14.11.201112:15-18:00SalminenTutkimussuunnitelmien esittely ja opponointiTapahtuman tiedot
5Ag C23350ma12.12.201112:15-18:00SalminenTutkielmien esittely ja opponoiminenTapahtuman tiedot
6Ag C2225ma30.1.201212:15-18:00SalminenTutkielmien esittely ja opponoiminenTapahtuman tiedot

Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13340ti4.10.201112:15-16:00-RYHMÄ PERUTTU! Lataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Lisää valmiiden tutkielmien esittelyistuntoja tulossa korppiin myöhemmin alkaen joulukuu 2011.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 3
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13250to15.12.201110:15-14:00MakkonenLataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1346ma6.2.201212:15-16:00MakkonenLataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13413ti27.3.201212:00-16:00MakkonenLisäohjeet Optimassa. Lataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains)19ma7.5.201212:15-16:00MakkonenLataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 2
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D12113to29.3.201212:00-16:00MakkonenLisäohjeet Optimassa. Lataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B30117to26.4.201212:15-16:00MakkonenOhjeet Optimassa. Lataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 2
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B30119ti8.5.201214:00-16:00MakkonenOhjeet Optimassa. Lataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B30119ke9.5.201212:15-15:00MakkonenALOITETAAN TASAN KLO 12.00. Ohjeet Optimassa. Lataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot
Järjestelmän kehityksen (JK) valmiiden tutkielmien esittelyryhmä 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B30119to10.5.201212:15-16:00MakkonenALOITETAAN TASAN KLO 12.00. Ohjeet Optimassa. Lataa tutkielmasi Optimaan JK-pienryhmä työtilaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.Tapahtuman tiedot

Pienryhmä (Seppänen & Salo) [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ensimmäinen kokoontuminen (pakollinen) (Pakollinen kaikille Seppänen & Salo -pienryhmään osallistuville.) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 32
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Delta39ma26.9.201112:15-16:00SaloSeminaarin käynnistäminenTapahtuman tiedot
Tutkimussuunnitelman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13343ma24.10.201112:15-16:00SaloPienryhmäkokoontuminenTapahtuman tiedot
Tutkimussuunnitelman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13343ti25.10.201112:15-16:00SaloPienryhmäkokoontuminenTapahtuman tiedot
Tutkimussuunnitelman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13343ke26.10.201112:15-16:00SaloPienryhmäkokoontuminenTapahtuman tiedot
Tutkimussuunnitelman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13343to27.10.201112:15-16:00SaloPienryhmäkokoontuminenTapahtuman tiedot
Tutkimussuunnitelman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 8
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13343pe28.10.201112:15-16:00SaloPienryhmäkokoontuminenTapahtuman tiedot
Tutkielman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1334ma23.1.201212:15-16:00SaloTutkielman esittelyTapahtuman tiedot
Tutkielman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1334ti24.1.201212:15-16:00SaloTutkielman esittelyTapahtuman tiedot
Tutkielman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1334ke25.1.201212:15-16:00SaloTutkielman esittelyTapahtuman tiedot
Tutkielman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1334to26.1.201212:15-16:00SaloTutkielman esittelyTapahtuman tiedot
Tutkielman esittäminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 7
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1334pe27.1.201212:15-16:00SaloTutkielman esittelyTapahtuman tiedot

Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmät [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13446pe18.11.201108:15-12:00MakkonenNämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan.Tapahtuman tiedot
Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22249to8.12.201108:15-12:00MakkonenNämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan.Tapahtuman tiedot
Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D12149to8.12.201112:15-16:00MakkonenNämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan.Tapahtuman tiedot
Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 5
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes)49ke7.12.201112:15-16:00MakkonenTämä ryhmä aloitetaan tasan klo 12.00, jos mahdollista. Nämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan.Tapahtuman tiedot
Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13448to1.12.201112:15-16:00MakkonenTämä ryhmä aloitetaan tasan klo 12.00, jos mahdollista. Nämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan.Tapahtuman tiedot
Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 5
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13350ke14.12.201112:00-16:00MakkonenNämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan.Tapahtuman tiedot
Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 5
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13448pe2.12.201108:15-12:00MakkonenNämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan.Tapahtuman tiedot
Järjestelmänkehityksen tutkimussuunnitelman esittelyryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains)5ma30.1.201212:15-16:00MakkonenNämä ryhmät eritoten JK-suuntautumiseen tuleville opiskelijoille, mutta myös muut voivat tulla. Ilmoittaudu yhteen. Esitä tutkimussuunnitelmasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Katso tarkemmat ohjeet Optimassa. Jos et pääse sinne, pyydä Pekkaa (pmakkone@jyu.fi) liittämään sinut TJTA302 JK-pienryhmä Optima-työtilaan. RYHMÄ LUKUVUODEN VIIMEINEN RYHMÄ, JOSSA TUTKIELMAN VOI ALOITTAA.Tapahtuman tiedot

Istunnot eri linjoilla [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]