Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:43

TJTSK56 Käytettävyyssuunnittelu, 8 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.3.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 9.3.12 klo 23:59
Opettaja(t): Tutkijatohtori Tuomo Kujala (tuokuja@jyu.fi)
Professori Pertti Saariluoma (pertti.saariluoma@jyu.fi)
Laajuus: 8 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:Kurssilla harjoitellaan selittävän suunnittelun mallia konkreettisten käyttäjävuorovaikutukseen liittyvien tuotekehitysongelmien ratkaisemiseksi. Kurssilla tehdään ryhmissä tai yksin empiirinen käytettävyysanalyysi tai muu käyttäjätutkimus, josta kirjoitetaan tekninen raportti. Tutkimustulosten pohjalta suunnitellaan tai luonnostellaan uusi käyttöliittymä, tuote, tai palvelu. Tutkimus- ja kehitystyön kohteet tulevat yrityksiltä tai muiden käytännön käytettävyystyötä tekevien ihmisten aiheista. Kurssin alussa sovitaan aiheet ja kurssin aikana järjestettävät henkilökohtaiset ohjaustilaisuudet.
Osaamistavoitteet:
  • Kyky suunnitella, toteuttaa ja raportoida korkealaatuinen käytettävyys/käyttäjätutkimus
  • Kyky osata soveltaa tutkimustuloksia käytettävyydeltään korkeatasoisten käyttöliittymien suunnittelussa
Esitiedot:Syventävien opintojen kurssi
Opetusmuodot:Tutoroitu praktinen työ
Suoritustavat:Empiirinen tutkimus ja sen raportointi
Kirjallisuus:Annetaan aiheen antamisen yhteydessä